EğitimGiresun

YÖK’TEN KARNE…CEVDET COŞKUN DÖNEMİNDE GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SIFIR ÇEKTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK’ün internet sitesinden 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda her bir üniversiteye ait 2018 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporlarını kamuoyuna açtıklarını bildirdi.

Hazırlanan raporlarda, üniversitelere ait verilerin, topluma açık, şeffaf ve nesnel bir şekilde beyan edildiğini aktaran Saraç, “Üniversitelerimizin çalışmalarını objektif ölçütlere göre değerlendirmek için eğitim ve öğretim; araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanları olarak belirlendi.” bilgisini verdi.

Bu arada, raporlarda, “eğitim ve öğretim” alanında ODTÜ, “araştırma, geliştirme, proje ve yayın” alanında Koç Üniversitesi, “topluma hizmet ve sosyal sorumluluk” kategorisinde ise Ankara Üniversitesi öne çıktı.

ATTAR GİTTİ, ÜNİVERSİTE BİTTİ

Bu süreçte Nurettin Canikli’nin ısrarıyla göreve getirilen Cevdet Coşkun tarafından yönetilen Giresun Üniversitesi ise, pek çok alanda sıfır çekti. Raporda yer alan bilgilere göre, önceki Rektör Prof. Dr. Aygün Attar dönemine kıyasla; üniversitemiz iddiasız ve hedefsiz hale getirildi. Buna göre , üniversitenin hemen hemen her konuda gerilediği, akademik, idari, ekonomik, büyüme ve gelişme anlamında bir ilerleme kaydedemediği, ulusal ve uluslararası alanda ise hiçbir başarısının olmadığı görüldü.

Giresun Üniversitesi 2018-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nun tamamına, https://www.yok.gov.tr/Documents/Universiteler/izleme-ve-degerlendirme-kriteri/giresun_universitesi.pdf sayfasından erişilebilecek.

COŞKUN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE GERİLEDİ. BOL SIFIRLI KARNE…

Raporda GRÜ ile ilgili bazı başlıklar ve değerlendirme ölçüleri şöyle:

Mezun olan doktora öğrenci sayısı: 6

Uluslararası sempozyum, kongre veya sanatsal sergi sayısı:5

Öğrencilerin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı: 3

Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı:%0

Üniversitenin bölüm ve programlarındaki genel doluluk oranı: %78,59

Erişilebilen ders bilgi paketi oranı: %72

Mezun takip sistemindeki mezunların oranı: %4,14

Öğrencilerin kayıtlı oldukları program dışındaki diğer programlardan alabildikleri

ortalama seçmeli ders oranı : %0

Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere

ait açılan disiplin soruşturması dosya sayısı: 90

Akademik huzuru bozmaya yönelik, akademik ve idari personel ile öğrencilere

ait sonuçlandırılan disiplin soruşturması dosya sayısı :71

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda akredite olduğu belirtilen

lisans programı sayısı 0

Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı 0,938

Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı:7,36

Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayınsayısı : 0,0449

Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergilerde yayımlanmış öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı: 0,3861

Üniversite adresli bilimsel yayınlara açık erişim oranı: %0,52

Başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı: 0

Sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı: 0

En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı: 93

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülleri

Sayısı: 0

YÖK 100/2000 projesi kapsamındaki öğrenci sayısı: 0

YÖK-YUDAB bursiyeri sayısı: 0

TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayışı :13

TÜBİTAK tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarına verilen ulusal ve

uluslararası destek programı sayısı: 13

Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından

desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı: 0

Üniversitedeki yabancı uyruklu doktoralı öğretim elemanı sayısı: 5

Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı: 869

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğretim elemanı sayısı: 0

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğretim elemanı

Sayısı: 0

Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı: 0

Uluslararası değişim programları kapsamında gönderilen öğrenci sayısı: 65

Üniversite öğretim elemanlarının aldığı uluslararası fonlara dayalı proje sayısı: 1

Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı: %2,32

Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı: %0,49

Ar-Ge’ye harcanan yatırım bütçesi oranı: %2,8

Endüstri ile ortak yürütülen proje sayısı: 1

Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı: 0

Öğrenci başına yapılan harcama miktarı:4619,71

Yayın alımının bütçeye oranı:%0,501

Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı:%1,15

Sosyal sorumluluk projesi sayısı:14

Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki

eğitime yönelik verilen sertifika sayısı :74

Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik

gerçekleştirilen faaliyet sayısı: 7

Diğer kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı:2

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin

yapılan faaliyet sayısı :3

Üniversitenin aldığı Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz

Program Nişanı ve Engelli Dostu Ödülü sayısı:0

Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı: 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir