Siyaset

TÜRKİYE KAMU-SEN NE İSTİYOR?

İL TEMSİLCİSİ ARİF ÇETİNKAYA TALEPLERİNİ SIRALADI….

Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerimizin tamamını bilimsel ve ekonomik gerekçelere dayandırıyoruz. Gerçekçi olmayan hiçbir talebi toplumumuzun gündemine taşımadık.

1 Ağustos’ta başlayacak olan Toplu Sözleşme öncesi Türkiye Kamu-Sen olarak 2014 ve 2015 yılları için kamu çalışanlarına 10+10 zam verilmesini talep ediyoruz.

Türkiye Kamu-Sen’in 2014 yılı için kamu görevlilerine uygulanacak zam ve tazminatlar konusundaki mali talebi; ikramiyeler ve ücret adaletinin sağlanması için talep ettiğimiz kısmi artışlar ve sosyal yardımlar hariç, en düşük dereceli memur maaşı için 325,73 TL; ortalama memur maaşı için 420,31 TL’dir. Bu taleplerimiz karşılanamayacak talepler değildir.

            Bu taleplerimizi açıklamadan önce şunu belirtmek istiyorum.

Toplu sözleşme ve grev hakkı yalnızca iş hayatı ile ilgili bir olgu olmanın ötesinde, insan hakkıdır. ILO uzmanlar komitesi de grev hakkının, sendika hakkının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.

Grev hakkı olmayan bir uygulama, tam anlamıyla bir sendikal özgürlük değildir.

Türkiye ekonomisi 2002 yılından beri reel olarak %77 büyürken memur maaşlarındaki erime %24’e ulaşmış; gelir dağılımı daha da bozulmuştur.

Bizler hakça bir paylaşım, adil bir gelir dağılımı istiyoruz.

Amacımız kamu çalışanlarını açlık sınırından kurtarmak ve insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturmaktır.

            Buna göre;

 • Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetler giderilmelidir.
 • Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yıl sınırlaması kaldırılmalı, bu yolla her çalışanın çalıştığı süre ile orantılı olarak emekli ikramiyesi alması sağlanmalıdır. Emeklilerimizin de gelir dağılımdan adil bir pay almasını sağlayacak uygulamalara geçilmeli, emeklilere de aile yardımı ve çocuk parası verilmelidir.
 • Tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaşlarına 1 Ocak 2014’ten geçerli olmak üzere %10, 1 Temmuz 2014 ‘ten itibaren de ilaveten %10 zam yapılmalıdır.
 • 2015 yılı içinde aynı şekilde tüm kamu görevlilerine ve emeklilerine birinci ve ikinci aylık dilimlerde ayrı ayrı %10’ar (%10+10) maaş artışı yapılmalıdır.
 • Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine 843 TL tutarında “Bayram İkramiyesi” ödenmelidir.
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilmelidir.
 • Ek gösterge uygulamasındaki adaletsizlikler giderilmelidir.
 • Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personel Genel İdare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.
 • Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilmelidir.
 • Özel hizmet tazminatında yaşanan adaletsizlikler giderilmeli, özel hizmet tazminat oranları unvan bazında eşitlenerek tüm memurlar için yükseltilmelidir. 
 • Ek ödeme sorunları giderilmelidir. Özellikle dünyanın tüm ülkesinde en yüksek maaş alan öğretmen ve öğretim görevlilerinin, bu kararnameyle Türkiye’de neredeyse en düşük maaş alan kesim haline getirilmesi kabul edilemez. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan 700 bin öğretmen başta olmak üzere, KİT personeli, din görevlisi, hekim dışı sağlık personeli, posta dağıtıcısı, araştırmacı, polis, subay, ast subay, profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi gibi ek ödeme artışından faydalanamayan kamu görevlilerinin ek ödeme oranları 25-75 puan artırılmalıdır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan uzmanlar arasında oluşturulan kariyer uzmanlığı- normal uzmanlık, merkez-taşra uzmanları gibi farklılıklar giderilmeli, aynı unvanlı personelin özlük hakları eşitlenmelidir.
 • Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personel için mahrumiyet yeri ödeneği getirilmelidir.
 • Öğretmenlerde olduğu üzere doktor, akademisyen gibi kamu görevlilerinin, vatani görevlerini hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerde yapması sağlanmalı, asker öğretmen uygulaması benzeri, asker sağlık görevlisi, asker akademisyen uygulamasına geçilmelidir.
 • Kadro verilmeyen 4-C çalışanları ile vekil imam, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları ve üniversite mezunu işçiler de kadroya geçirilmelidir.
 • Kamuda istihdam yapısını değiştiren, iş güvencesini yok eden 4-B ve 4-C statüsünde personel çalıştırma, vekil ebe, vekil imam, sözleşmeli öğretmen gibi esnek ve güvencesiz istihdam uygulamasına son verilmelidir.
 • Fazla mesai ücreti, çalışanın normal çalışması karşılığında aldığı saat başı ücretten az olmayacak şekilde artırılmalıdır.
 • Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesinde yeni düzenleme getirilmeli, özellikle sözleşmeli personelin yaşadığı vergi adaletsizliği giderilmelidir.
 • Yerel yönetimlerde çalışanların maaşlarının zamanında ödenmesi sağlanmalıdır.
 • Başta aile yardımı ve çocuk parası olmak üzere tüm sosyal yardım ve ödemeler yükseltilmeli; tüm kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı Uzlaştırma Kurulu’nun daha önce verdiği kararlara uygun şartlarda ödenmeli, sosyal devlet ilkesi gerçek anlamda hayata geçirilmelidir.
 • 4/C’li ve değişik adlar altındaki sözleşmeli personelin de sosyal yardım ve ödemelerden faydalanması sağlanmalıdır.
 • Ek ders ve nöbet ücretleri artırılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmenlik yapan personele de ek ders ücreti, nöbet tutan tüm personele nöbet ücreti verilmelidir.
 • Tüm kamu görevlilerinin işçilerde olduğu gibi yemeklerden ücretsiz yararlanması ve yemek hizmeti sunulmayan işyerlerinde yemek ücretinin nakit olarak ödenmesi sağlanmalıdır.
 • Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primleri kurumları tarafından yatırılmaya devam etmeli, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının ¼’ü oranında destek ödemesi yapılmalıdır.
 • Aile birliğinin sağlanması temel alınmalı, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 • Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapamayan kamu çalışanlarının çalışma şartları yeniden gözden geçirilmelidir.
 • Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.
 • Doğal afet halinde bu bölgelerde görev yapan personele bir maaş tutarında ikramiye verilmelidir. Bu kimselerin talepleri halinde başka bölgelere tayin hakkı da verilmelidir.
 • 18 yaşını dolduran çocuklarımızın öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmeli, yaş sınırı yükseltilmelidir.
 • Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmeleri için görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler alınmalı; engelli personele engel durumunu artıracak görevlendirme yapılmamalıdır.

Gereken ciddiyet ve azim gösterildiğinde, tüm taleplerimizin karşılanacağından eminiz.

Taleplerimizin karşılanmaması için tek engel, siyasetçilerin ekonomik tercihi olacaktır.

Ekonomik tercihler, vatandaşlarımızı mutlu etme ve geliri adil paylaşma yönünde kullanılırsa kamu görevlilerinin yüzü bir nebze olsun gülecek ve zedelenmiş olan itibarı iade edilecektir.

Tüm kamu çalışanlarının beklentilerine cevap vermesi umuduyla, toplu pazarlık sürecinin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 24/07/2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir