Giresun

NECATİ TIĞLI, ORMAN KÖYLÜLERİNİN SORUNUNU TBMM’YE TAŞIDI

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi Başkanlığı tarafından orman köylüsüne sağlanan desteğin uygulama talimatı nedeniyle asıl orman köylüsüne verilmediğini söyledi ve bu duruma tepki gösterdi.
Yönetmelik nedeniyle Büyükşehirler ORKÖY kapsamında sağlanan desteklerden faydalanabilirken, asıl orman faaliyetlerinin yürütüldüğü ve orman köylüsünün yaşadığı illerin yararlanamaması ifade eden Tığlı, sorunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle soru önergesi vererek, TBMM gündemine taşıdı.
Önergesinde daha önce köy olan yerlerin şimdi beldeye bağlı mahalle statüsü nedeniyle destek alamadıklarını kaydeden Necati Tığlı, yaşanan mağduriyetleri belireterek, “Bu sebeple birçok yerleşim birimi orman köyü niteliğini koruduğu ve çok sayıda vatandaşımız ormancılık faaliyeti yürüttüğü halde ORKÖY desteklerinden yararlandırılamamaktadır” dedi.
Tığlı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları sordu;

Büyükşehirler ORKÖY kapsamında olanaklardan yararlandırılırken, asıl orman faaliyetlerinin yürütüldüğü ve orman köylüsünün yaşadığı illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bu imkânın tanınmaması sizce bir çelişki değil midir? Büyükşehirlerin gelirler toplamının diğer illere göre oldukça yüksek olması da düşünüldüğünde bu imkân neden verilmemiştir? Hangi kriterler baz alınarak böyle bir tasarrufta bulunulmuştur?

Büyükşehirlerde yer alan ilçeler ORKÖY kapsamda desteklerden yararlanırken, Giresun’un ve benzer diğer illerimizin asıl orman köyüsü niteliğini sürdüren belde mahallelerinin faydalandırılmaması sizce adil midir?

Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY Daire Başkanlığının yürüttüğü bahsi geçen uygulamanın kapsamının, Anayasanın eşitlik ilkesi başta olmak üzere, sosyal devlet ilkesiyle ve Anayasanın 170. Maddesinde yer alan ormanlar içindeki veya bitişiğindeki orman köylerinin kalkındırılması ilkesiyle, 6292 sayılı kanunun 10. Maddesinde düzenlenen “Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köyler halkını geçim seviyesinin yükseltilmesi, işletme araç ve gereçleri ile gerekli diğer girdiler hibe veya kredi desteği yoluyla karşılanır” ibaresiyle, yine 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunda yer alan “Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan köylüleri ayni veya nakdi yardım kaynakları ile desteklemek, orman halk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak” ibareleriyle çeliştiğini düşünüyor musunuz?

2016 Yılı Uygulama Talimatının I. Maddesinde yer alan orman köylerinin tespitleriyle ilgili iş ve işlemlerin nasıl yapılacağının belirtildiği 7022 no’lu “Orman Köylülerinin Desteklenmesine Ait Tamim” in “Köylerin Ormanla ilişkisinin Belirlenmesi” bölümünde belirtilen esasların yeniden düzenlenerek hayata geçirilmesi için çalışma yürütülecek midir?

Yürürlükte olan talimatın yeniden düzenlenerek, diğer illerimizde yer alan belde muhtarlıklarının da 7022 tamim gereği Orman köyü/mahallesi kapsamına alınarak, 2021 ORKÖY faaliyetlerinden faydalandırılmasını düşünüyor musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir