Giresun

Giresun’un jeolojik haritası hazırlanıyor

İller Bankası ve Belediye İmar Müdürlüğü teknik uzmanlarının denetiminde yürütülen sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kerim Aksu, afet risklerinin ölçülüp, veri tabanı oluşturulacağını belirterek, “Mücavir alan içinde kalan tüm bölgelerin jeolojik haritası çıkarılacak. Sondaj çalışmalarından elde edilen verilere göre 1/1000 ve 1/ 5000 ölçekli imar planına esas ayrıntılı jeolojik-jeoteknik haritalar oluşturulacak. Bu çalışma kent yapılanması ve gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Mücavir alan ve sınırları içinde kalan planlı alanlarımızda yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapmak ve afet zararlarının azaltılması hedeflenmektedir. Bu çalışma belediyemiz tarafından teknik anlamda yapılan ilk çalışma özelliği taşımaktadır” dedi. Haziran ayı ortalarında tamamlanacak olan arazi çalışmalarının ardından elde edilen veriler raporlanıp harita olarak düzenlenecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir