GiresunUlusal

GESOB BAŞKANI ALİ KARA’DAN HAKLI TALEPLER…

"GİRESUN VE ORDU'YA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU KURULMASI GEREKİR"

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara,  Giresun ve Ordu’nun kültür ve tarih varlıklarını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak, kentlerin sosyal ve ekonomik hayatlarına kazandırmak iç ve dış turizmi canlandırmak ve iki kenti ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale getirebilmesini istedi. Bunun için iki il için halen Trabzon’da faaliyet gösteren Kültür Varlıkları Bölge kurulu ile Röleve Anıtlar Müdürlüğünün biran evvel kurulmasını istedi.

Kara, konuyla ilgili olarak hazırladıkları ve yaşanılan olumsuzlukları içeren bir raporu da AKP Giresun Milletvekillerine, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP il ve ilçe başkanlarına göndererek destek istedi.

Giresun merkez dahil bütün ilçelerde bilimsel, sağlıklı şekilde yapılmış tarih ve kültür varlığı envanterine sahip olunmadığını kaydeden Ali Kara, merkezde 230, il genelinde ise 450 civarında kültür varlığı bulunduğunu belirterek, sadece merkezin koruma amaçlı imar planına sahip olduğunu, ilçelerde bilimsel sağlıklı bir tespit ve tescil çalışması yapılmadığını kaydetti. Kara, tespit ve değerlendirmelerini şöyle sıraladı:

a-     Sadece merkez koruma amaçlı imar planına sahiptir.

b-      İlçelerde bilimsel sağlıklı bir tespit ve tescil çalışması yapılmamıştır. Münferit tescillerin çoğu dini, resmi yapıları ve çeşmeleri içermektedir. Ait olduğu devrin özelliklerini taşıyan sivil mimarlık örnekleriyle ilgili çalışma yoktur.

c-       İlan edilen sit alanlarında Koruma amaçlı imar planı olmadığından bölge veya çevre bazında koruma yapılamamaktadır.

d-      Tescilli yapıların rehabilitasyonu için gerekli röleve, restitüsyon, restorasyon projeleri bu kurulca incelenip onaylandığından ve bu süreç en az iki yıl aldığından mal sahipleri bakanlığın karşılıksız yardımından yararlanamamaktadır.(Bu yardımdan en az yararlanan il GİRESUNDUR. Merkezde bulunan 230 a yakın yapıdaki rehabilitasyon oranı % 10 dur.)

e-      Bakanlığa yapılan başvurular sonucunda Giresun’la ilgili iş ve işlemlerin gecikmeye meydan verilmeden ivedilikle yürütülmesi talimatı verilmesine rağmen mevcut durum aynen devam etmektedir.

f-       Sit alanı ilan edilen yerlerde ilgili belediyeler yasanın amir hükmüne (2863/17 .m. rağmen koruma amaçlı imar planlarını yaptırmamışlardır.

g-      Kurulun yapısı aynı kalmasına rağmen sorumluluk bölgesinde tescili yapı sayısı ve sit alanları artmaktadır.

GİRESUN BELEDİYESİNE ELEŞTİRİ: “YAPILAŞMA TARİHİ DOKUYA AYKIRI””

Eleştirilerini sürdüren Ali Kara, Giresun Belediyesi’ni de yetersizlikle suçlayarak “Konunun uzmanlarınca bir açık hava müzesi olarak nitelendirilen bu bölge adeta kaderine terk edilmiştir. Devlet bu bölgeye 42 yılda 3 bina satın alıp restore ederek ve bir sokak sağlıklaştırma projesi ile girmiştir. Belediye ise yetersiz kalmaktadır, Belediye meclisinden geçen revizyon imar planına uygun yapılaşmanın tarihi doku ile alakası yoktur ve derhal durdurulması gerekmektedir. Bu olumsuz süreç bölge kurulunun ve belediyenin sorumluluğunda devam etmektedir. Ne yazık ki Bu zenginliğimiz Giresun’un sosyal ve ekonomik hayatına, turizmine kazandırılamamıştır”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir