Manşet ÜstüUlusal

ESNAFA TORBA YASA ÇAĞRISI


Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan ÇAKIRMELİKOĞLU, Torba Yasa’nın getirdiği ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen Oda üyelerine borçlarını kasım ayı sonuna kadar yapılandırmaları çağrısında bulundu.


 TSO Başkanı, gecikmiş aidat borcu bulunan Oda üyelerine, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un sağladığı ödeme kolaylığından yararlanmaları çağrısında bulundu.


 Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Çakırmelikoğlu; borçlu üyelerin, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen yasanın sunduğu fırsattan yararlanmak için Kasım ayının sonuna kadar Oda’ya başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırmaları gerektiğini hatırlattı Çakırmelikoğlu; yasa hükümlerine göre, borcun aslına uygulanan gecikme zamlarının silineceğini ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranına göre yeniden hesaplanacağını kaydetti.


 Üyelerin yapılandırma süreci içinde yüzde 10 oranında indirimden faydalanabileceklerine dikkati çeken GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu “Üyelerimiz torba yasanın bu önemli fırsatını kaçırmasınlar. Eğer imkânları varsa borçlarını tek seferde ödeyerek yüzde 10 indirimden yararlansınlar” diye konuştu.


 Başkan ÇAKIRMELİKOĞLU, ödenmesi gereken borç tutarının belirtilen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile gecikme zammının ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceği uyarısında bulundu ve  işi bırakma ve Res’en terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odaya kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçlarının da yapılandırma kapsamına girdiğini ifade etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir