GiresunManşet Üstü

CHP YEŞİL YOLA KARŞI

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu Doğu Karadeniz yaylalarını Samsun’dan Artvin’e kadar bağlayacağı söylenilen “yeşil yol” projesini TBMM gündemine taşıdı.

Başbakan’ın yanıtlamasını isteyerek Meclis Başkanlığına soru önergesi veren Karaahmetoğlu böyle bir proje gündeminizde var mı, bölge Milletvekilleri, Valiler ve Belediye Başkanları konu hakkında bilgi sahibi mi diye sordu. Bunun turizme katkı yerine imar rantına dönüştürülmesine nasıl engel olacaksınız diyen Milletvekili, Karadeniz sahil yolu yapılırken uyarıları dikkate alınmayan bilim adamları çevre ve sivil toplum örgütlerinin bu yol planlanırken Bakanlıklarla birlikte çalışması gerektiğini ifade ederek bu yolun güney yolu şeklinde projelendirilerek sahil yolu kaynaklı sorunların çözümünü sağlaması söz konusu olabilir mi diye sordu.

KARADENİZDE YENİ İMAR SAHALARI YARATMAK İÇİN Mİ?

Karahmetoğlu’nun Başbakan’a yeşil yol ile ilgili soru önergesi şu şekilde: "Doğu Karadeniz yaylalarını Samsundan başlayarak Artvin’e ve Hopa’ya bağlayacak Yeşil Yol projesi üzerine Bakanlıklarınızca çalışma yürütüldüğünü basın ve medya kuruluşları vasıtasıyla öğreniyoruz. Karadeniz sahil yolunun sahilimizi, koylarımızı yok etmeden güneyden viyadüklerle geçerek gerçekleşmesi bizlerin, sivil toplum örgütlerinin, bilim adamlarının yol inşası öncesi ve inşa aşamasında itiraz ettiği noktalardı. Karadeniz Bölgesinin, ulaşım sorununun çözümü ve bölgeye yatırım gelmesi halkımızın en büyük beklentisiydi. Özellikle yayla turizmi başta olmak üzere, turizm potansiyelini harekete geçireceği iddiaları ile Sahil Yolu üzerine yapılan eleştiri ve uyarılar o zaman yeterince dikkate alınmamıştır. Şimdi Karadeniz turizm potansiyelini harekete geçirme niyeti taşıdığı ifade edilen Yeşil Yol Projesi üzerine Bakanlıklarınızca çalışma yürütüldüğü ifade edilmektedir. Bu hususta:

 

1.     Turizm potansiyelini harekete geçirmek, değerlendirmek ve artırmak üzere Bakanlıklarınızca eşgüdüm halinde çalışıldığı belirtilen Karadeniz yaylalarının “yeşil yol” adıyla güneyden birbirine bağlanması şeklinde bir proje var mıdır? “Yeşil Yol Projesi” hükümetinizin gündeminde yer almakta mıdır? Bu proje hakkında ve yürütülen çalışmalar ilişkin bölge Milletvekilleri, Belediyeler ve Valilikler bilgi sahibi midir?  Yürütülen çalışmalara ilişkin bizlerin görüşleri hangi aşamada alınacaktır?

 

2.    Sahil yolunu yaparken endişelerini dile getiren fakat yeterince dikkate alınmayan başta bilim adamları olmak üzere, sivil toplum ve çevre örgütlerinin yeşil yol projesi hazırlık safhasında görüş ve önerileri alınarak, projeyle ilgili çalışmalara katkıları sağlanmakta mıdır? Yeşil Yol Projesi ile ilgili bilim adamlarının Habitatlarda parçalanma, orman hastalıklarında artış, yine ekosistemde, sucul sistemlerde bozulma ile doğanın yok edilmesi, yaylaların şehirleşmesi tehdidi, orman, mera, göl ve derelerin nasıl etkileneceğinin konuşulması ve tartışılması konularındaki görüşleri alınmakta mıdır?

 

3.   Doğu Karadeniz’de turizmin geliştirmesi için planlandığı iddia edilen “yeşil yol projesi” ile yaylalarımızın ormanlarımızın talan edilmesi, yeni rant sahalarına dönüştürülmesi, meraların yok olması endişelerini beraberinde getirmektedir. “Yeşil yol projesi” nin Karadeniz’de yeni bir imar dalgası, sahası yaratacağı endişesine katılıyor musunuz? “Yeşil Yol Projesi” imar rantına mı turizme mi hizmet edecektir?

 

4.      Yaylalarımızda yapılan izinsiz yapılaşmanın önüne geçilmesine dönük faaliyetlerinize tezat düşen bir projeye dönüşmesini nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz?

 

5.      Bu projeyi ne zaman hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz? Bu proje için ne kadar bir kaynağa ihtiyaç duyulacaktır?

 

6.      Bu proje Karadeniz Sahil Yolu kaynaklı sorunların bir güney yolu şeklinde telafisini sağlayabilir mi? Ya da Karadeniz sahil yoluna alternatif bir güney yolu şeklinde projelendirilmesi söz konusu olabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir