GiresunKültür - Sanat

ÇEPNİLİĞİMİZ ARAŞTIRILACAK…

GİRESUN'UN BİR ÇEPNİ KENTİ OLDUĞU GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARACAK ÇALIŞTAYIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Giresun Belediyesinin himayesi altında Türk Ocağı Giresun Şubesi tarafından Giresun’da düzenlenen “1.Çepni Çalıştayı” sonuç bildirgesi açı

Aralarında Giresun Üniversitesi’nin de bulunduğu Türkiye’de ki 7 Üniversite’den Akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı Çalıştay’da, Anadolu’da ki Türk fetihleri ve bu fetihlerin ardından Anadolu’da ki Türk iskanlarının değerlendirilmesi ve Çepni Türklerinin kültür, sanat, edebiyat, ticaretteki günümüz hayatına katkılarının ortaya çıkarılması amaçlandı.

3 başlık altında toplanan sonuç bildirisinde; şu başlıklara yer verildi: Giresun'un maddi ve manevi kültür envanterinin tespit edilmesi, bu envanter verilerine göre modern Giresun Çepni Etnografya Müzesi oluşturulması, Çepniler hakkında bilgi bulunduran tahrir defterlerinin çalışılması, Güvenç Abdal çalışmalarının yapılması, Çepni göçleri ve göç yolları, Türkiye ve Türkiye dışında yayılma alanlarını gösteren çalışmalar yapılması ve haritalar üzerinde işlenmesi, Osmanlı hakimiyeti başlamadan önce Doğu Karadeniz'de hakim nüfusun Türk olduğunu ve bunların çoğunun Çepni ve diğer boylardan geldiğini gösteren çalışmalar yapılması, Çepnilerin hangi bölgelerde ağırlıklı olarak hangi mesleklerle meşgul oldukları ve ekonomik etkinlikleri konulu araştırma ve değerlendirmelerin yapılması, Çepni gençlerin geçmiş ve gelecek algıları konusunda anketler hazırlanıp değerlendirmelerin yapılması konusunda bilimsel çalışma yapılması…

Bunun yanı sıra Çepnilerle ilgili olarak yapılan çalışmaların siyasallaşmasına ve istismarına izin verilmemesi ve etkinliğinin kurumsallaşması sonuç bildirgesinde karar altına alınan diğer konular oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir