Giresun

KERİM AKSU’NUN İMZALADIĞI AHLAK SÖZLEŞMESİNDE NE YAZIYORDU?

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, 29 Mart 2009 seçimleri öncesinde, seçim kampanyasını sürdürürken tarafımdan hazırlanan Ahlak Sözleşmesi'ni imzaladı. Buradaki maddelerde yazılanları Giresun halkına taahhüt etti.

Aksu'yu ben bu sözleşmenin maddelerine göre değerlendiriyorum.
Hangisini yerine getirdi, hangisini getiremedi, bunun takdiri önce kendisinin, sonra da kamuoyunundur.
O sözleşmeyi bir kez daha yayımlıyorum. Ki Sayın Kerim Aksu,  hangi noktada olduğunu bir görsün ve bir değerlendirme yapsın.

 

 

                                 *                        *                         *

                                                           AHLAK SÖZLEŞMESİ

  *Belediyeyi hangi kadrolarla, kimlerle yöneteceğimi, çevre, sağlık, kültür, ulaşım, imar gibi ana konulardaki politikalarımın ne olduğunu açıklayacağıma,

     *Seçim kampanyamı sürdürürken, üçüncü dereceden yakınlarımın üzerine kayıtlı veya kayıtsız menkul ve gayrimenkulleri, yurt içi veya yurtdışındaki banka, para ve kredi ve diğer kurumlardaki her türlü servetimi yazılı olarak kamuoyuna duyuracağıma, Seçilmem halinde bunu periyodik olarak sürdüreceğime,

     *Seçildiğim takdirde de siyasi parti kimliğimi bir yana bırakarak, tarafsız, adil, objektif,  görev yapacağıma,

     *Makam odası, makam arabası, koruma, kullanmayacağıma, halkla birlikte yaşayacağıma, herkesin her an bana ulaşmasını sağlayacağıma,

     *Belediye meclis toplantılarını park, çay bahçesi, düğün salonu gibi halka açık mekânlarda, yapacağıma,

     *Kenti muhtarlar, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileriyle, halkımla, onları temsil eden ve diğer kesimlerle yöneteceğime, sık sık halkoylamasına başvuracağıma, 

     *Tarihi, çevreyi, doğal varlıkları, kültürel değerleri, kentte yaşayan bütün canlı ve cansız varlıkları; ırk, din, mezhep farkı gözetmeden hepsini nüfusun bir parçası gibi görüp koruyup kollayacağıma,

     *Sahil, park, bahçe, meydan gibi mekanları çoğaltacağıma, halkın bedel ödemeden kullanımına açacağıma, 

     *Belediye hizmetlerinin tümünü halkıma maliyetinin üzerinde satmayacağıma,

     *İş ve istihdama yönelik yatırımlar yapacağıma, bunları yapmak isteyen kişi ve kuruluşları yasalar çerçevesinde koruyup kollayacağıma, her türlü katkıyı sunacağıma, 

     *Belediyenin her türlü kaynaklarını, teknik kabiliyetini ve insan gücünü hizmete dönüştürüp bunları en acil ihtiyacı olanlara öncelikle, diğerlerine de eşit ve adil biçimde dağıtacağıma,

     *Asla genel başkan, bakan, milletvekili veya parti yöneticilerinin kuklası olmayacağıma,

     *Yolsuzluk yapmayacağıma, yakınlarımı, yandaşlarımı, tanıdıklarımı, koruyup kollamayacağıma, kayırmacılık yapmayacağıma, peşkeş çekmeyeceğime çalmayacağıma, çaldırmayacağıma, bunun içinde sonuna kadar şeffaf olacağıma,

     *Mal ve hizmet alımlarının ihale, teklif, pazarlık gibi işlemlerini basının veya katılmak isteyen herkesin huzurunda yapacağıma, her zaman bütün resmi, bireysel veya örgütlü güçlerin denetimlerine açık olacağıma,

     *Adamımı değil, işe uygun, ihtiyacı olan liyakat sahibi adam alacağıma, adamına göre muamele yapmayacağıma, bilgiye, belgeye dayalı kanıtlanmış hizmet kusuru yapan amir, memur, işçiyi çıkaracağıma

     *Belediye meclisindeki üyelerin hiçbirisinin kendisinin, şirketinin, ortağının veya yankının belediyeden iş almasına, iş takibi yapmasına izin vermeyeceğime,

     *İmarda, ulaşımda, ranta son vereceğime, 

     *Kent halkını yakından ilgilendiren imar değişiklikleri için mutlaka bilimsel görüşlere başvuracağıma,

     *Halkın barınma ihtiyaçları için toplu yaşam alanları oluşturacağıma,

     *Kentin ulaşım planını çıkararak mevcut dolmuş güzergâhlarını, hat uzatımlarını, durak gibi düzenlemeleri buna uygun şekilde yapacağıma,

     *Uzun dönemde hafif raylı sistem, metro deniz otobüsü gibi çağdaş toplu ulaşım biçimlerini hayata geçireceğime,

     *Çocukları, kadınları, özürlüleri koruyan hizmetler yapacağıma, yoksul, yoksun ve kimsesizleri yardıma, himayeye muhtaç kişileri, üretici bireyler olarak değerlendirip emekleriyle yaşamlarını sürdürecek imkanlar sağlayacağıma ve ayrıca onlara sosyal belediyeciliğin gereği olan hizmetleri vereceğime, 

     *İnsan hak ve özgürlüklerinin gelişip güçlenmesini sağlayacağıma,  hukukun üstünlüğünü,  laik, demokratik, çağdaş yaşamı, Atatürk ile ve devrimlerini, ulusumuzu, vatanımızı, bayrağımızı koruyacağıma, anayasamızda karşılık bulan temel hükümlere uygun bir görev anlayışıyla başkanlık yapacağıma,

     'SÖZ VERİRİM.

.

Etiketler

Bir yorum

  1. İmzaladığı bu sözleşmenin çoğunu yerine getirmemiş olduğunu üzülerek tespit ettim. Söz vermek kolay ama yerine getirmek zor sanırım.

Murat Uzun için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir