GenelGiresun

BEKTAŞOĞLU: “ARAZİLERİMİZ TOKİ’YE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR” 

MİLLETVEKİLİ BEKTAŞOĞLU, KALE HASTANESİ ARAZİSİNİN TOKİ’YE DEVRİNİ VE KONUT YAPIMI KARARINI ÖNERGEYLE BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’A SORDU

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, TOKİ’ye devredilen  arazilerle ilgili araştırma ve inceleme yapılması için Başbakan Binali Yıldırım’a çağrıda bulundu.  Giresun’daki konumları nedeniyle önemi ve rant değeri yüksek bazı kamu arazilerinin bir başka alandaki değeri daha düşük arazilerle takas yöntemiyle veya bazı bakanlıklara bağlı bina ve diğer hizmetlerin yapımı karşılığında devir edildiğini belirten Bektaşoğlu, “ maddeleri kamuoyunca bilinmeyen, yasa ve yönetmeliklere uygunluğu tartışmalı protokollerle TOKİ’ye bu araziler devredildiğine ilişkin bilgiler mevcuttur” dedi.

“BU KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİN”

Bektaşoğlu önergesinde Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: 

1-Giresun’da üzerinde şu anda hiçbir proje çalışması olmayan TOKİ’nin havuzunda atıl durumda tutulan arazilerin metrekare büyüklüğü ve değerleri nedir, nasıl ve hangi yöntemlerle elde edilmiştir, protokollerinin içerikleri imza tarafları kimlerdir? 

2-TOKİ şu anda hangi arazide hangi kurumlara ait inşaat faaliyetleri yürütmektedir?

3- SSK Giresun Kale Devlet Hastanesi, kurumsal kimliği ortadan kaldırılarak teknik araç, gereç ve personelleri devlet hastanesiyle birleştirilmiş ve 24 dönüm arazisi hazineye kalmış, bu arazi üzerinde çeşitli projeler tasarlanmış, bazı kurumlara devirler yapılmış ancak bunlardan vaz geçilmiş, şimdi ise TOKİ’ye devredilmiştir.  

Bu devir yapılmışsa hangi koşullara bağlı olarak yapılmıştır, bir protokol mevcut mudur, bu arazi hangi amaç için değerlendirilecektir?

4-Kale Devlet Hastanesi’nin arazisine konut projelendirilmesindeki amaç nedir, Giresun halkının hak ve menfaatlerini gözetmeyen, kamu yararı olmayan bu kararınızı yeniden gözden geçirmeyi, ilgili kuruluşlar ve STK’ların görüşünü alarak bir değerlendirme yapmayı düşünmekte misiniz?

5- Giresun’da şu ana kadar TOKİ tarafından  gerçekleştirilen konut projelerinin tümünün mali boyutu, bu konutların metrekare büyüklükleri ve satış oranları nedir? 

6-Giresun’da 10 binin üzerinde konut fazlası olduğu bilinirken, hiç konut ve barınma sorunu yokken bu tür gözde arazilere konut yapılmasını nasıl izah etmektesiniz? 

7-Giresun’da bu ve benzeri rant değeri yüksek arazilerin kamu yararı gözetilmeden, TOKİ’yi kullanarak paylaşım ve bölüşümünün yapıldığına ilişkin  iddiaların araştırılması için bir inceleme- soruşturma  yaptırmayı düşünmekte misiniz?  

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir