EğitimGiresun

ATTAR ŞEFFAFLIĞI…

Giresun Üniversitesi’nde bir ilk daha… ÜSPE (Üniversite Strateji Planlama Hazırlama Ekibi),üniversitenin özelliklerini ortaya çıkarmak ve kamu ile özel sektör kuruluşlarının yararlanacağı bilgiler oluşturmak amacıyla kapsamlı bir anket çalışması yapıyor.

Üniversitenin sitesinden alınan bilgiye göre; GZTF Analizi konulu (güçlü yanlar, zayıf yanlar, tehditler, fırsatlar analizi) Anket çalışmasının amacı; Giresun Üniversitesinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak amaçlanıyor.

ÖNEMLİ BİR KAYNAK OLUŞTURULACAK

Anketin sonuçlarının ilimizde bulunan kamu ve özel sektör planlama çalışmalarında, sorun tanımlamada ve çözümlemede, strateji oluşturmada, analitik kararların alınmasında ve bilimsel çalışmalarda önemli bir kaynak niteliği taşıyacağı belirtildi.

Anket çalışmasında katılımcılara Giresun Üniversitesi’nin diğer üniversitelere göre; güçlü yanları, zayıf yanları, olumsuzluk olabilecek tehditler ve fırsatlar başlığı altında beş seçenekli 4 soru soruluyor.

 

Üniversitenin resmi sitesinde formu yer alan anket herkese açık ve kimlik belirtilmesine gerek olmadan katılınılabiliniyor.

İŞTE ANKETTE YERALAN SORULAR:

Güçlü Yanlar: (Giresun Üniversitesi düşünüldüğünde neleri iyi yapıyoruz; avantajlarımız nelerdir; hangi kaynaklara (insangücü ve fiziki) sahibiz; öne çıkan farklılıklarımız nelerdir; dışarıdan güçlü görünen yönler nelerdir? Kısacası, Giresun Üniversitesi’nin diğer üniversitelere göre güçlü yönleri nelerdir?)
Zayıf Yanlar:(Giresun Üniversitesi (GRÜ) düşünüldüğünde, neleri iyi yapılamamakta; nelerin düzeltilmesi gerekmektedir; nelerin geliştirilmeye ihtiyacı var; diğer üniversiteler hangi konularda GRÜ’den daha iyiler; dışarıdan zayıf görünen yönler nelerdir?)

Fırsatlar: (Giresun Üniversitesi düşünüldüğünde, mevcut fırsatlar nelerdir; çevresindeki mevcut gelişmeler nelerdir; ekonomik, teknolojik,eğitim, politik, sosyo-kültürel, çevresel, insangücü kaynağı, hukuki v.b. açılardan Giresun Üniversitesi’ nin fırsatları neler olabilir?)
Tehditler (Giresun Üniversitesi düşünüldüğünde, genel düzeyde mevcut engeller nelerdir; potansiyel engeller neler olabilir; rakip Karedeniz bölgesi ve Türkiye genelinde yer alan  üniversitelerde Giresun Üniversitesini  zorlayıcı gelişmeler var mıdır; bütçe, kaynak problemleri var mıdır; ekonomik, teknolojik, politik, sosyo-kültürel,çevresel,insangücü kaynağı,eğitim,hukuki v.b. açılardan tehdit edici gelişmeler var mıdır?)
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir