GiresunManşet ÜstüUlusal

AHISKA İÇİN GİRESUN’DAN DÜNYAYA ÇAĞRI

 14-15 Nisan 2014 tarihleri arasında Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, 7 ülkeden 50 bilim insanının katılımıyla 12 oturumda gerçekleştirilen Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zakir Avşar tarafından okunan bildirgenin metninde, sempozyumda, Ahıskalı Türklerin halen yaşamakta oldukları ülkelerde ki sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki durumları, sorunlarının ele alındığı, belirtilerek, "içinde bulunulan devlet ve toplumların şartları, uluslararası camianın evrensel değerleri, uluslararası hukukun gerekleri gözetilmek suretiyle, 1944 yılından bu tarafa devam edegelen bu insanlık trajedisinin kuşaklar boyu yaratmış olduğu mağduriyetin çözüme kavuşturulması, Ahıskalı Türklerin temel insan hak ve özgürlüklerinden tam olarak istifadeleri bakımlarından aşağıdaki hususların ifadesi uygun görülmüştür"denildi. 

Sonuç bildirgesinin maddeleri söyle: 

1- 1944 sürgününün 70. Yılına tesadüf eden bu sempozyumun yine benzer etkinliklerle; soruna küresel ölçekte dikkat çekecek mahiyette sürdürülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda medyanın da etkin kullanımı ile kamuoyu oluşturulmalıdır.

2- Ahıskalı Türklerin sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki durum ve sorunlarının başta Gürcistan olmak üzere, tüm taraf ülkelerde, kamuoylarında anlaşılabilir kılınması için çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.

3- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgeninde oluşturulan dostluk ve barış ikliminin sürdürülebilir kılınmasında Ahıskalı Türkler, fevkalade önemli bir rol ve fonksiyon ifâ edeceklerdir.

4- Bölge barışının, huzurunun ve refahının geliştirilmesi bakımından Ahıskalı Türklerin vatana dönüşleri konusunda uluslararası hukukun da devreye sokulmasıyla, ivedilikle netice alınması mümkün olacaktır. Bunun için Gürcistan hükümetinin yapıcı ve yardımcı olması elzemdir. İç hukuk düzelmelerinin uluslararası hukuka yakınlaştırılması; idari işlemlerde tasarrufların Ahıskalı Türklerin sorunlarının çözümlerine yönelik gerçekleştirilmesi esas olmalıdır.

5- Vatana geri dönüşlerde süre şartı, temel insan hak ve özgürlükleri ile bağdaşmamaktadır.

6-  Türkiye, Ahıskalı Türklerin iskânlı ve iskânsız göçlerinde, 3835 sayılı kanunun ek maddesiyle getirilen süre düzenlemesini gözden geçirmek sureti ile; çifte vatandaşlık konusunda daha etkin ve pozitif bir yaklaşım sergilemelidir.

7- Geri dönüş sürecinde Ahıskalı Türklere sosyal, siyasal, ekonomik, hukuki ve eğitsel destek programları geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

8- Dağınık halde, değişik ülke ve toplumlar içerisinde yaşamakta olan Ahıskalı Türklerin birbirleri ile irtibatları bakımından sivil toplum örgütlerine destek verilmeli; bu ülkelerdeki sorunlarının aşılmasında ve özellikle vatandaşlık ekseninde belirginleşen problemlerde sivil toplum örgütlerinin aktif desteği ile çözüm arayışlarına hız verilmelidir.

9- Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın Ahıskalı Türklerin, Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim-öğretimlerini devam ettirebilmeleri için kontenjanların ve burs imkânlarının artırılması gerekmektedir.

10- Ev sahipliğini üstlenerek, sürgünün 70. Yılında sorunların ve çözüm yollarının pek çok boyutu ile tartışılmasına imkân ve destek veren Giresun Üniversitesi’ne ve tüm katılımcılara teşekkürlerimizi bildiririz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir