GenelGiresun

AÇIKLAMA…

KARADENİZ FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NDEN KAMUOYUNA DUYURU

Başta fındık olmak üzere, içinde tarım ürünlerimizin kullanıldığı çeşitli tüketim maddeleri hakkında kesin bilimsel araştırma verilerine dayanmadan yapılan mesnetsiz açıklama ve karalama kampanyalarını büyük bir üzüntü ile izlemekteyiz.

Özellikle bilimden ziyade şov ile iştigal eden popüler tıp çevrelerinin açıklamaları ile milli sanayimizin de suçlanması, tarımsal ürünlerimiz,  üreticilerimiz ve ekonomimiz açısından son derece zarar vericidir.

Tarım ürünleri,  ancak tarıma dayalı sanayi ürünleri içinde girdi olarak işlenmek yolu ile değer kazanabilir. Tarımda yüksek katma değer  elde edebilmek sadece bu sayede mümkün olabilir.

Özellikle dünya üretiminde açık ara birinci konumumuzu koruduğumuz Türk fındığının da içinde kullanıldığı krema, çikolata ve benzeri ürünler bazında ( fındıkla ilgili olmasa da ) sürdürülen kampanyalar bilgisizce ve önyargı sonucudur.

Bu durum, stratejik milli ürünümüz fındık ile bağlantılı yüzbinlerce üretici ailemiz ve ülke ekonomimiz açısından da çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek boyuttadır.

Unutmayalım ki;  yurt içinde ve yurt dışında fındık kullanarak son üreticiye çeşitli ürünler arz eden her kuruluş, ülkemiz ve üreticilerimizin de ortağıdır.

Basınımız ve sorumluluk duyan bütün kesimlerin hiçbir bilimsel temeli olmayan, şüphe ve vehim kaynaklı olduğu kadar spekülasyonlara da açık isnatlara asla itibar etmemesi milli menfaatlerimiz açısından önem arz etmektedir.

Tüketicilerimize ise; devletimizin halkımızın sağlığı konusundaki hassasiyetine güvenmelerini, yalnızca resmi kuruluşlardan yapılacak açıklamaları ve teyitli bilimsel araştırma sonuçlarını dikkate almalarını, bunların dışındaki kampanyalara itibar etmemelerini tavsiye ediyoruz.

                                                                                                                                                                        Saygılarımızla.

                                                                                                                                            Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir