GiresunManşet Üstü

GİRESUN’DAN DÜNYAYA UKRAYNA ÖNERİSİ:BARIŞÇIL ÇÖZÜM…

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE RİAYET EDİLMELİDİR"

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, Rusya’nın Gürcistan’a yaptığı gibi Kırım’da da aynı şeyleri yaparak Kırımı daha sonra pazarlık konusu olarak kullanacağını söyledi. Düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna sınırları içindeki Kırım'a asker çıkarmasını değerlendiren Attar, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde yaşanan gelişmeleri büyük endişe içinde takip ettiklerini belirtti.

GRÜ Rektörü Attar, “Uluslararası hukuk açısından gerek küresel gerek bölgesel olarak, devletlerin egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine saygı önceliklidir. Bu ilkesel öncelikten kesinlikle taviz verilmemelidir.Karadeniz havzasında çatışma ve uyuşmazlıkların barışçı çözümünün bir genel perspektif olarak kabul edilmesinde yarar vardır” dedi.

Giresun Üniversitesi’nin dünya ve bölge olaylarına duyarlı bir Karadeniz Üniversitesi olduğunu ve bu bağlamda 2008 yılından beri Karadeniz havzasında barış, huzur ve işbirliği arayışı içinde akademik ve bilimsel çalışmalar yaptıklarını belirten Rektör Attar, Özellikle “Uluslararası Karadeniz Sempozyumu”nun bu alanda markalaştığını söyledi ve “Üniversitemiz bu sempozyumlarda “Giresun İnisiyatifi” olarak kamuoyuna yansıyan ve temelinde, en sıcak çatışmaların tarafları olan ülkelerin akademisyenlerinin dahi Karadeniz paydasında bir araya gelmeleri fikri bulunan bir yaklaşımı hayata geçirmiştir” diye konuştu.

DSC_3357

“ETNİK, DİNSEL NİTELİKLİ ÇATIŞMALAR, GÖZYAŞINI ARTIRIR; KALKINMA VE REFAHI ENGELLER”


Son dört aydır Ukrayna’nın içinde bulunduğu durumu yakından takip ettiklerini   ve ülkede meydana gelen can kayıpları nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade eden Attar, açıklamasında şunları söyledi: Bölge devletlerinin tarihsel süreçte pek çok çatışma konusunun ayrı ayrı tarafları olmaları gerçeği yanında özellikle Sovyet sonrası dönemde gelişen yüksek düzeyli işbirliği imkanları önemsenmelidir.

Enerji ve ulaştırma alanındaki gelişmelerin rekabet yanında ortak refahı da beraberinde getireceği göz ardı edilmemelidir.

Avrasya’nın ve özellikle Karadeniz havzasının genel nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, bir ülkede yaşanan krizin kolaylıkla başka bir ülkeye de yansıyabildiği ortadadır.

Karadeniz havzasında, hal-i hazırda çözümlenmemiş olan Abhazya, G. Osetya, Transdinyester, Karabağ sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar nedeniyle Karadeniz havzası, dünyanın en kalabalık göçmen / iç göçmen nüfusuna sahip bölgelerden biri durumuna gelmiştir. Toprak edinme/egemenlik temelli yeni bir çatışmanın bu soruna yeni boyutlar ekleyeceği kesindir.

Kırım yarımadası, 19. yüzyıl başından itibaren büyük çaplı göçler vermiş ve demografik özellikleri değişmiş, 1944’teki Kırım Sürgünü ile yarımadanın aslî sahibi olan Kırım (Tatar) Türklerinin nüfusu neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır. 1989’dan itibaren Kırım’a geri dönüşlerle bu oran ancak %14 seviyesine gelebilmiştir.

Kırım Türkleri, geri göç ve yeniden yerleşme sürecinde büyük siyasi ve ekonomik sıkıntılar da yaşamış ve yaşamaya devam etmektedirler. Bu bağlamda, Kırım’ın geleceği ile ilgili her gelişme, Kırım Türklerini yakından ilgilendirir.

Ukrayna’da ve bölgenin diğer devletlerinde yaşayan bütün toplumların/halkların huzur ve emniyet içinde temel insan hak ve hürriyetlerine sahip olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Etnik-dinsel nitelikli çatışmalar, bölgemizde sadece gözyaşını artırmakta, öte yandan gelişme, kalkınma ve refahı engellemektedir. Bu bakımdan etnik-dinsel nitelikli çatışmaları kışkırtıcı her türlü siyasal adımdan özenle kaçınılması gerekir”.

RÜ Rektörü Prof.Dr. Aygün Attar, açıklamasının sonunda, dünayaya, “Karadeniz havzasında bölgesel işbirliği ve ortak gelecek perspektifine zarar verici her adım, bölge ve dünya ülkeleri tarafından tepki ile karşılanmalıdır.

Uyuşmazlıkların çözümünde öncelikli olarak askeri/güvenlik unsurlarına dayanılmasından vazgeçilmelidir.

Ukrayna ve Kırım krizi kapsamında ortaya konan çok taraflı diplomatik çabalar desteklenmelidir” çağrısı yaptı. 

Öte yandan Giresun Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Topluluğu 05 Mart 2014 Çarşamba günü saat 14:00'da, Güre Yerleşkesi Sosyal Tesisler Konferans salonunda  "Ukrayna'daki Güncel Kriz ve Kırım Sorunu" konulu bir seminer düzenleyecek. 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir