EğitimGiresunUlusal

TÜRK EĞİTİM-SEN’DEN ÇAĞRI

Türk Eğitim Sen Giresun Şube Başkanı Arif Çetinkaya, öğretmenlere tuttukları nöbetlerde ek ücret verilmemesini eleştirdi.

Konu ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Çetinkaya, meslek gruplarının hemen hepsi nöbet görevinin karşılığı olarak ek ücret aldıklarını belirterek, “Bu durumun istisnası öğretmenlerdir. Öğretmenler tuttukları nöbet için ek ücret alamamaktadır. Bu ise vicdani olarak kabul edilemeyeceği gibi hukuken de kabul edilebilir değildir” dedi.

İLO Sözleşmesine, anayasamıza göre fazla çalışma olan mesai ücrete tabi olduğunu belirten Çetinkaya şunlara yer verdi; “Bu nedenle öğretmenlerin tuttukları nöbet karşılığı ek ücret alamaması Anayasamızda yer alan angarya yasağına aykırılık arz ettiği gibi; İLO Sözleşmelerine de aykırıdır.

İlgili yönetmeliklerde öğretmenlerin nöbet tutma görevi ve sorumlulukları arasında; ısıtma, elektrik ve sıhhi sistemlerin çalışıp, çalışmadığını, temizliğin yapılıp yapılmadığını, her türlü yangın tehlikesini önleyici tedbirin alınıp alınmadığını kontrol etmek, beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve durumu ilgililere bildirmek, herhangi bir sebeple görevine gelmeyen öğretmenlerin yerine eğitim etkinliklerini yürütmek vardır.

Öğretmenler nöbet görevinde meydana gelen olaylardan sorumludur. Nöbet görevi sırasında yaşanan olaylar sonucunda inceleme ve soruşturma geçiren öğretmenler vardır. Bu soruşturmalar sonucunda bazı öğretmenlerimiz ceza almışlardır.

Görüldüğü gibi nöbet görevi emek gerektiren sorumluluğu bir hayli fazla olan bir görevdir. Sorumluluğun artmasına karşılık, özlük haklarında bir artış olmaması ise bu emeği hiçe saymak, hakka aykırı davranmaktır.

Türk Eğitim Sen olarak, hakka ve hakkaniyete aykırı olan söz konusu problemin çözümü için konuyu her türlü platforma taşıdık ve ülke genelinde nöbet görevinin ücretli hale gelerek angaryanın önlenmesi hususunda dilekçe kampanyası yaptık. Toplanan dilekçeleri Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdik”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir