GiresunManşet Üstü

TÜMBEL-SEN’DEN BELEDİYELERE ÇAĞRI

           Tümbel-Sen Giresun Şubesi Başkanı Süleyman Özyazıcı, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal boyutlarıyla yoğun bir kriz ortamında olduğunu ve ekonomik göstergelerin ülkenin hızla bir uçuruma doğru sürüklendiğine işaret ettiğini iddia etti.

"Siyasal iktidarın ülke kaynaklarını özelleştirmelerle talan eden, halkın kolektif mülkiyeti olan kamu arazilerini ranta açarak kentlerimizi adete bir şantiyeye çeviren ekonomik büyüme modeli artık son noktasına geldi" diyen Özyazıcı,    yaptığı yazılı açıklamada, şunları söyledi: "  Emekçilerin hak ve özgürlüklerini ülkemizin demokrasi, barış, özgürlük mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak gören sendikamız güncel durumun yarattığı bu zorunluluğun bilinciyle özgür, demokratik ve katılımcı yerel yönetimlerin oluşmasını istemektedir.

         5 yılda bir yapılan seçimlerde oy kullanma, çağdaş demokrasilerde yönetenlerin meşrutiyeti sorununu çözmemekte ve toplumsal çevrelerin taleplerini ve gereksinmelerini  karşılamada yetersiz kalmaktadır. Demokratik siyasetin ve demokratik yönetimim oluşması  ancak karar alma süreçlerine halkın tartışma, denetleme ve doğrudan katılımını esas alan bir yaklaşımla yürütülmesi halinde mümkün olabilecektir.

         Özgür demokratik ve katılımcı bir yerel yönetim için seçilenlerin hesap verme sorumluluğu, ihmal edilemeyecek bir demokrasi gereği olarak görülmeli, halkın seçimler dışında  da yönetsel etkinlikleri sürekli denetleyebileceği, gerektiğinde geri çağırma hakkını kullanabileceği ve yaşam çevresini biçimlendirebileceği mekanizmalar yaratılmalı ve işler kılınmalıdır.

         Genel olarak bakıldığında, ülkemizin bugün yerel yönetimler yalnızca yönetenlerin karar süreçlerinde yer aldığı, sermayenin egemenliğini pekiştirdiği alanlar olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.Oysa yerele düşen görev, merkezin baskıcı, otoriter gücünü kırıcı sınırlandırıcı, dinamiği açığa çıkarmak öz deneyim ve birikimi oluşturmaktır"

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir