GenelGiresun

KUZALAN’IN ŞELALESİ ‘MİLLİ’ OLMAYA YETMEDİ

Dereli-Şebinkarahisar karayolu güzergahında bulunan Giresun’un gözde turizm alanlarından Kuzalan Şelalesi’nin Milli Park statüsüne alınmadığı, tabiat parkı olduğu ortaya çıktı. Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, alanın tamamının Milli Park özelliği taşımadığını ifade etti.

 

DSC_2386

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu’nun bu yöndeki önergeyle birlikte dile getirdiği ‘Kuzalan Şelaleri, travertenler, mağaraların olduğu alan Milli Park olsun ve korunsun’ isteğine Bakan Eroğlu’dan yanıt geldi.  Eroğlu, verdiği yazılı yanıtta, şunları söyledi: “Kuzalan Şelaleleri ve çevresi, Milli Parklar Yönetmeliğinin 6. Maddesi (a) bendi gereğince değerlendirilmiş ve milli park olarak ayrılacak yerlerin özelliklerinin tamamına sahip olmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu alanda, kaynak bütünlüğünü koruyacak şekilde doğal hatlar esas alınarak, detaylı bir sınır çalışması yapılmış ve yöre halkının mağdur edilmemesi için özel mülkiyetler sınır dışına çıkarılarak, tamamı orman rejimine tabii 482 hektarlık alanın, Milli Parklar Yönetmeliği 6. Maddesi (b) bendinde tanımlanmış tabiat parkı özelliklerine sahip olduğu belirlenmiş ve Kuzalan Tabiat Parkı 09.05.2013 tarihinde Bakanlığımca ilan edilmiştir”.

Buna göre, Kuzalan, Bakanın belirttiği maddedeki “tür, genetik, habitat ve ekosistem çeşitliliği açısından önemli biyolojik çeşitlilik değerlerine sahip.alan” tanımına uyduğu için Milli Park’statüsünde değerlendirilmiş.

Bektaşoğlu’nun aynı önergede belirttiği alanda uygulanan projeniz var mı sorusuna ise Bakan Eroğlu, Kuzalan’da Uzun Devreli Gelişme Planı uygulandığını belirterek,” bu plana göre Şelaleler, "Hassas Koruma Alanı" içerisinde kalmaktadır. Ayrıca alanda ziyaretçi giriş çıkışlarını düzenleyerek alanın korunmasına katkıda bulunacak alt ölçekli uygulama projeleri onaylanmıştır” dedi.

İŞTE BEKTAŞOĞLU'NUN ÖNERGESİ…

 

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

         Aşağıdaki sorularımın, Anayasa ve TBMM içtüzüğü gereğince, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

 

  

                                                                                                 Bülent Yener BEKTAŞOĞLU

                                                                                                          Giresun Milletvekili

 

            Giresun iline 45 km,  Dereli İlçesine 13 km mesafede olan, Giresun-Şebinkarahisar-Sivas karayolu güzergâhı kenarında bulunan Kuzalan şelalesi, görsel güzelliği ile dikkat çeken ve ilimiz açısından önemli bir turizm değeridir. Yaklaşık 20 metreden Aksu çayına akan şelalenin akış alanındaki saha, başka şelaleler, kaya, sarkıt ve dikit oluşumlu mağaralar, su ve orman ekosistem özellikleri ile kendi içinde biyoçeşitliliği barındırmaktadır. Yine şelale alanında, Taşpınar deresinin kalkerli sularının yaklaşık 800 metrelik alanda, sodalı ve kükürtlü su gözelerinin oluşturduğu Pamukkale benzeri travertenler ve anıt ağaç özelliği gösteren Kayın, Şimşir, Göknar ve Ladin ağaçları bulunmaktadır. Kuzalan bölgesinin, Kümbet, Yavuzkemal gibi turizm merkezlerine de alan yakınlığı vardır.

Bu nedenlerden dolayı;

  1. ‘Bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçaları’ tanımına uyan ve daha önce bakanlığınız tarafından ‘tabiat parkı’ statüsüne alınan Kuzalan Şelalelerinin ve Travertenlerin bulunduğu alan için yeni bir değerlendirme yaparak, Milli Park Alanı ilan edilerek koruma altına alınması gerektiğini düşünmekte misiniz? 
  2. Bu alanda bakanlığınızın yürüttüğü koruma amaçlı projeler var mıdır?

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir