Giresun

KURDOĞLU HACI HAFIZ ANILDI

Osman Ağa tarafından kurulan gönüllü alayın hafızı Kurdoğlu Hacı Hafız Zeki Efendi, Bulancak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.  

13. Anma Günü Etkinlikleri kapsamında Kurdoğlu’nun Küçüklü Köyündeki kabri başında program yapıldı. Bulancak İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünün koordinatörlüğünde mezarı başında gerçekleştirilen anma programının ikinci bölümü saat 13:30'da Bulancak Hacı Hafız Kurdoğlu Meydanında gerçekleştirildi.

kurdogluTörene Bulancak Başkan Vekili Orhan GÜNGÖR, Bulancak Müftüsü Bahtiyar TARANOĞLU, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Orhan KURT ve çok sayıda protokol ve vatandaşın katıldı.  program Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından aile adını konuşmalarını gerçekleştiren Hacı Hafız Zeki Kurdoğlu'nun torunu Gültekin Kurtoğlu Hacı Hafız Zeki Kurdoğlu Efendinin Manevi Şahsiyeti ve hayatı ile ilgili kısa bir konuşma yaparak katılımcıları selamladı.  

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Belediye Başkan Vekilimiz Orhan GÜNGÖR "Milli Mücadele kahramanı Kurdoğlu Hacı Hafız Zeki Efendi'yi saygı ve rahmetle anıyoruz. Milli Mücadelenin etkin olduğu yıllarda tüm Türkiye'ye adını hissettirmiş, Kur'an ve Matematik gibi eğitimler alan ve bütün hayatını milletine hizmet ve mücadele yolunda harcayan bir değerin Bulancaklı olması bize gurur veriyor. Son zamanlarda Giresun olarak Topal Osman olsun, Kurdoğlu Hacı Hafız Zeki Efendi gibi değerler daha fazla anılıyor ki bu da bize sevinç veriyor" dedi.

Program Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ilahi dinletisi ve Bulancak AİHL Meslek Dersleri Öğretmeni İbrahim HIDIR'ın dualarının ardından vatandaşa yapılan ikramla sona erdi.

HACI HAFIZ MUSTAFA ZEKİ KURDOĞLU

Giresun yöresi eşrafından Kurdoğlu ailesinden Küçüklü köyü nüfusuna kayıtlı Ömer Ağanın oğlu olan Mustafa Zeki Efendi, 1882 doğumlu olup Hafız Mahmut Efendi’den hafızlık icazeti almıştır. 1900 yılında tahsil için İstanbul’a gitmiş, ancak hastalanınca geri dönmüştür. Üç yıl sonra tekrar gittiği İstanbul’da Çarşambalı Ahmet Hamdi Efendi’den Arapça dersleri almaya başlamıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra Kosova, Edirne ve Selanik şehirlerinde vaizlik görevine getirilmiş; sonra da Serez, İzmir ve İstanbul’da çeşitli görevlere getirilmiştir.

Mahmut Şevket Paşa’nın, Şeyhülislamlık makamına yazdığı takdir yazısına istinaden Hicaz vaizliğine atanmıştır. Burada iken Mekke, Medine ve Şam havalisini gezmiş, halkı etkileyici konuşmalarıyla dikkat çekmiş ve bu yüzden mütehassıslık anlamına gelen Devriye Müderrisliği payesiyle ödüllendirilmiştir.

II. Meşrutiyet döneminde siyasî faaliyet içinde bulunmuş, bir grup arkadaşıyla Talebe-i Ulum Cemiyeti’ni kurmuş ve cemiyet başkanı olmuştur. 31 Mart olayı sırasında, bir sivil toplum temsilcisi olarak, istikrarın sağlanmasına çalışmış, bu yüzden de Harbiye Nazırı Ethem Paşa’nın isteğiyle o vakitler “heyet-i nasiha” imlasıyla tanına arabulucular grubunu kurmuştur. Ancak iyi niyetli çabalarına rağmen, dönemin kargaşası içinde Divan-ı Harp’te (sıkıyönetim mahkemesi) yargılanarak 7 yıl kürek cezasına çarptırılmıştır. Mahkûmiyetinin üçüncü yılında, Balkan Savaşları nedeniyle çıkarılan aftan yararlanarak 1912 yılında tahliye olmuş ve memleketine geri dönmüştür.

Kurdoğlu Hafız Efendi bundan sonraki yaşamında, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında gönüllü bir kanaat önderi durumundadır. 1914’de Doğu’da Kafkas Cephesi’nde bulunmuş, Murgul’daki alayda müftülük görevi yapmıştır. Bu cephedeki görevi sırasında Batum Muharebesi’nde gösterdiği yararlık nedeniyle, bir gümüş harp madalyası almaya hak kazanmıştır. Mustafa Zeki Efendi, buradaki görevinden sonra Filistin Cephesine gönderilmiş, eski görevlerinden bu defa farklı olarak bir komutanı haline getirilmiş, hatta bir ara Dimdar Muharebesi’ni de sevk ve idare etmiştir.

1918’de Şam’ın elden çıkması üzerine, emrindeki kuvvetlerle birlikte bir huruç harekâtı yapmış ve meşhur Rağbi Boğazı’nı aşarak birliğini düşman imhasından kurtarmıştır. Mondoros Ateşkes Anlaşması üzerine, birliklerini terhis ederek Giresun’a dönmüştür.

Giresun’da iken bir yandan vaz u nasihat ile halka moral vermeye çalışırken, diğer yandan da Milli Mücadele için birlikler oluşturulması çabalarının içinde bulunmuştur. TBMM tarafından yeni kurulan orduya katılmak üzere Giresun Gönüllü Alayları’nın teşkilinde öncü rol üstlenmiştir. Hatta 17 Nisan 1921’de, yeni oluşturulan Giresun Alayı’nın içinde Samsun’a kadar gitmiş, askerlere moral motive etmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında Konya, Kayseri, Adana ve Niğde havalisinde vaizlik yapmıştır. Konya’da çıkan Öğüt Gazetesi’nde neşredilen bir beyannamesi Anadolu’da iki yüzden fazla kazada, bu arada Giresun’da camilerde okunmuş, gazetelerde yayınlanarak halka umut dağıtılmasına vesile olmuştur.

Kurdoğlu Hafız Efendi, Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesinde görev alan ve Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Bey’in komuta ettiği 42.Giresun Alayı içinde, alay müftsüsü sıfatıyla görev almış, askerlerin manevi motivasyonunu artırmıştır. Bu hizmetinden dolayı da “Garp Cephesi Fahri Nâsihliği” payesi ile ödüllendirilmiştir.

Bulunduğu her ortamda çevresindekilere bilge kişiliği ile nasihat eden, ufuk açan, yol gösteren Kurdoğlu Hafız Efendi, uzun yıllar halkın gönlünde oluşturduğu mevkii korumuş, her yerde hatırda kalabilmiş, saygıyla yâd edilmiştir.

1954 yılında vefat etti. Mezarı Bulancak İlçesi Küçüklü Köyü’ndedir. Ve her yıl anma töreni yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir