GiresunManşet Üstü

KULAKKAYA YAYLASI RANT TEHDİTİ ALTINDA

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kulakkaya yaylamızı gösteren bir alan, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir.
Kararın gerekçesi açıklanmamıştır ve neden böyle bir statü değişikliğine ihtiyaç duyulduğu, kim ya da kimler tarafından talep edildiği de henüz belli değildir.
Sadece kararın Giresun Yavuzkemal Yaylası diye belirtilen bir alan içinde kullanılacağı ifade edilmektedir. Halbuki Yavuzkemal belediyenin adıdır.  Giresun’un bu isimde bir yaylası yoktur. Olmayan bir yayla için mi karar alınmıştır, yoksa yeni bir yayla m
ı icat edilmiştir diye sormak gerekir.  

Bu isim bile  kararın üzerinde düşünülmeden sonuçları hesap edilmeden nasıl alalacele ve adeta yangından mal kaçırırırcasına alındığını göstermektedir.

Galiba bir Cumhurbaşkanı istedi oldu kararıyla daha karşı karşıyayız.

Neyse…

Bu karar yayla turizmine umut bağlamış ilimizi oldukça etkileyecek gibi görülmektedir. Olumlu tarafları neler biri anlatırsa dinlerim. Ancak bana göre kararla birlikte; yabancı uyruklu kişilere alan içinde yapılacak satışlarda Cumhurbaşkanı insiyatif kullanarak öncelik tanıyabilecektir. Yaylamızın tümünde; turizm sektörünü geliştirme amaçlı imar değişiklikleri, kamu kuruluşlarının, belediye ve özel idareye ait taşınmazların tahisi, kamulaştırmalar, parselasyon, tapuya tescil, devir, tahsis gibi işlemlerin yapılabilmesinin önü açılmıştır.  Su kaynakları, tarihi, kültürel varlıklar belirlenen yöntemlerle kişi ve kuruluşların kullanımına verilebilecektir.  Bundan böyle yerel yönetimler devre dışı bırakılacak ve bakanlık yetkisi ve onayı kullanılarak bu tür iş ve işlemler yapabilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ;alan içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, re’sen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili kılınmıştır.  
Buraya kadar kamu yararı yoktur.

Özetle Kulakkaya bu kararla birlikte büyük bir tehlike ve tehdit altındadır. Yerleşim yerleri, obalar, o güzelim ormanlar,mesire alanları, kimilerinin iştahını kabartan kamu arazileri korumasız bırakılmıştır.
Ülke ve dünya turizminin gözbebeği, o karbon salınımıyla, ekolojisi, endemik bitkileri ve orman kütlesiyle öğündüğümüz bu yaylamız sektörlerin, yerli ve yabancı firmaların rantına açılacaktır
.

Kararın öngördüğü şekliyle söylemek gerekirse ‘turizm amaçlı kullanım’ adı altında bu güzide yaylamız birilerine peşkeş  çekilecektir. Örneklerinden biliyoruz.  

Umarız yanılırız. Yeni statünün uygulamaya girmesiyle birlikte yapılacak olan iş ve işlemlerle, bunu anlayacağız . Özellikle orman bölge müdürlüğüne ait alanlar, Alçakbel, Belen, Ay Tepesi, Manzara tepesi, tabiat parkı ve kütük deposu kim ya da kimlere, kimlerin akrabalarına, yakınlara ve yandaşlara verilecek, takip edeceğiz.  

Siz de takip edin olur mu? Haramileri birlikte durduralım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir