#giresunüniversitesitıp #ömerhekimtıp #önerhekim #giresunüniversitesi