GiresunManşet Üstü

GİRESUN’A DA TELEKULAK UZATMIŞLAR

GİRESUN'DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE VALİLİK EMRİYLE YASADIŞI  DİNLEME YAPILMIŞ… DİNLENENLER ARASINDA; SİYASİ PARTİ VE YÖNETİCİLERİ, BELEDİYE PERSONELİ VE YÖNETİCİLERİ,  BAŞKANLAR, YARGI MENSUPLARI, ASKERİ PERSONEL, EMNİYET MENSUBU, EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMU VE YÖNETİCİLERİ, SİVİL TOPLUM VE MESLEK KURULUŞLARI VE YÖNETİCİLERİYLE VATANDAŞLAR DA VAR 

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu, önemli bilgi ve belgelere sahip olduğunu gösteren ciddi iddialar ortaya attı. Karaahmetoğlu’nun iddialarına göre Giresun’da 2010-2014 yılları arasında çok sayıda kişi ve kuruluş temsilcisinin telefonları mahkeme kararı olmadan yasadışı biçimde dinlenmiş.

Bu konuda Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle sorular yönelten Karaahmetoğlu, 4 yıl içinde Giresun'da kaç kişinin dinlendiğini bunların kimler ve hangi görevi yürüten kişiler olduğunu bu dinlemelerle ilgili olarak yürütülen bir soruşturma bulunup bulunmadığını sordu.

"GİRESUN VALİLİĞİ'NİN EMRİYLE DİNLEME OLDU MU?"

DSC_0107

CHP Milletvekili Karaahmetoğlu Davutoğlu'na şu soruları yöneltti:

1. 2010-2014 yılları arasında Giresun İlinde mahkeme kararıyla kaç kişinin telefonu dinlenmiştir? Yürütülen soruşturma kapsamında ve mahkeme kararıyla dinlenen, dinleme sonucunda suç unsuru bulunmayan kaç kişiye, telefonlarının dinlendiği bilgisi verilmiştir? Verilmediyse sorumlular hakkında hangi işlem yapılmıştır?

2. Giresun'da aynı yıllar itibarıyla mahkeme kararı olmaksızın dinlenen kişi sayısı nedir?

3. Bu yıllar itibarıyla Giresun'da telefon ve ortam dinlemesi biçiminde siyasi parti ve yöneticileri, belediye personeli ve yöneticileri ile başkanları, yargı mensupları, askeri personel, emniyet mensubu, eğitim ve öğretim kurumu ve yöneticileri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ve yöneticileri ile diğer vatandaşlarımız dâhil dinlenilen kişiler ve meslekleri, görev ve unvanlarıyla kimlerdir? Dinleme kayıtları ve tarihleri, kimlerin ne kadar süre dinlendiğine ilişkin bilgiler mevcut mudur?

4. Dinleme hangi Bakanlık ya da kurumlar tarafından talep edilmiştir? Giresun Valiliğinin emri ile dinleme gerçekleştirilmiş midir? 2010-2014 yıllarında Valilik emri ile gerçekleştirilen dinleme sayıları ve gerekçeleri nelerdir? Bu şekilde İçişleri Bakanlığı ya da Valilik emri ile dinlenmiş kişiler kimlerdir? Bu kişiler hangi yıllarda ne sürelerle dinlenmiştir? Bununla ilgili olarak yürütülen bir soruşturma bulunmakta mıdır?

5.2010-2014 yılları itibarıyla Giresun İlinde yasadışı dinlemelerle ilgili devam eden bir soruşturma bulunmakta mıdır? Bu hususta bu güne kadar neticelenmiş soruşturma bulunmakta mıdır? Soruşturma neticesinde haklarında dava açılan kişi ya da kişiler var mıdır? Bu kişileri, görev ve unvanlarını belirtir misiniz?

6.Yasadışı dinleme soruşturması kapsamında, delil olarak kullanılmak gerekçesiyle Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarınız tarafından Giresun Valiliğinden bilgiler istenilmiş midir? Giresun'da kamu görevlisi, siyasi parti üye ve yöneticisi, belediye başkanı, askeri personel, yargı personeli sivil toplum örgütü temsilcileri ve diğer vatandaşlarımız olmak üzere kimlik numarası, iş yeri görev ve unvanı, ev adresi, sabit telefon ve cep telefonları istenilmiş midir? Hangi amaçla istenilmiştir?

​ 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir