Giresun

Giresun Belediyesi’nin adrese teslim ihaleleri Sayıştay raporuna girdi

Sayıştay, Giresun Belediyesi’nde yapılan ihalelerin pazarlık usulü ile yapılmasını kanuna uygun bulmadı.  Yeni Şafak’ta yer alan haberde belediyenin 2021 yılı içerisinde yaptığı 68 ihalenin sadece 12 tanesinin açık ihale olduğu geri kalan 56 ihalenin ise kamuoyunda adrese teslim ihale olarak bilinen pazarlık usulüyle yapıldığı tespit edildi.

Bu usulde ilan ve sözleşme yapmak ve teminat almak gibi zorunluluklar olmadığına dikkat çeken Sayıştay, “Bu gibi zorunlulukların olmaması, kamu ihtiyacının veya kamu hizmetinin görülmesinde zaman ve uygulama bakımından kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak, yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olarak tanımlandığı, bu bakımdan temel usullerle ihale edilebilecek işlerin pazarlık usulüyle yapılması ve bu usulün genel bir uygulama haline getirilmesi (sıklıkla kullanılması) Kanun’a aykırılık teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

68 İHALENİN 12 AÇIK, 56’SI PAZARLIK USULÜYLE YAPILMIŞ

Sayıştay’ın denetim raporunda, Giresun belediyesinin 2021 yılında toplam 68 yaptığı ve bu ihalenin 12 tanesinin açık, geri kalan 56 tanesinin pazarlık usulüyle yapıldığını ortaya çıktı.

Ayrıca, pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde genellikle üç istekliye davet gönderildiği ancak, ihalelere genellikle tek bir kişi tarafından fiyat teklifi verildiği, ihaleye katılamayacak veya katılmayacak firmaların davet edilmesinin ihalelerde rekabetin sağlanması ilkesinin ihlali anlamına geldiği değerlendirmesi yapıldı.

Belediye ise, tüm idari birimlerin bilgilendirildiği ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterileceği beyan edildi.

149 TAŞINMAZ İŞGAL EDİLMİŞ

Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde, belediyeye ait olan 149 taşınmazın işgal edildiği ve bu yerlerden işgalcilerin çıkarılmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı, bunun yerine mevzuata aykırı şekilde aylık ecrimisil bedeli karşılığında taşınmazların kullandırıldığı, ecrimisil bedelinin ise her yıl encümen kararıyla belirlendiği kaydedildi.

Sayıştay denetçileri, 2021 yılı Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveline göre; 1 milyon 291 bin 570 lirası önceki yıllardan devreden ve 1 milyon 688 bin 650 lirası da 2021 yılı tahakkuk tutarı olmak üzere toplam 2 milyon 980 bin 221 liralık ecrimisil alacağının, sadece 1 milyon 618 bin 936 lirasının tahsil edilebildiğini belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir