Eğitim

Eğitim Sen 19 yaşını kutluyor


Şube Başkanı Hayri Şenel, yaptığı yazılı açıklamada,  “Türkiye`nin demokratikleşmesi için dünyada ve Türkiye`de barışın ve kardeşliğin egemen olması, her türlü sınıfsal, dinsel, etnik ve cinsel ayrımcılığa son verilmesi sendikamızın her dönem ısrarla savunduğu ilkeler arasındadır.Eğitim ve bilim emekçilerinin mücadele örgütü olan Eğitim Sen`i farklı yapan, sendikal mücadele ile demokrasi ve barış mücadelesinin bir bütün olduğuna inanması olmuştur” dedi.


Yapılan açıklamada, şu görüşler dile getirildi: “Eğitim Sen, 19 yıl boyunca kendisini sadece sendikal hak ve özgürlüklerle sınırlandırmamış, Türkiye`nin en temel sorunları karşısında emek hareketinin, demokrasi ve barış mücadelesinin öznesi olmaya gayret etmiş, her türlü anti-demokratik, baskıcı, dayatmacı ve ayrımcı uygulamalara karşı mücadele etmeyi kendisine görev edinmiştir. 


Eğitim ve sağlık başta olmak üzere, kamu hizmetlerini piyasaya açma girişimlerine, eğitimde gizli ve açık özelleştirme uygulamalarına, esnek, iş güvencesiz ve angarya çalışma uygulamalarına karşı yürütülecek mücadelenin Eğitim Sen`e, her bir üyemize ve yöneticilerimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir