AktüelGiresun

EĞİTİM-İŞ,ADD VE CKD DEVRİM YASASINI DEĞERLENDİRDİ

Eğitim İş, CKD ve ADD Başkanları, “3 Mart 1924 tarihi TBMM’de üç devrim yasasının kabul edildiği tarihtir. Bu üç devrim yasası, Cumhuriyet devrimlerinin temeli olmuştur” dediler.

CKD Başkanı Emine  Şenel, ADD Başkanı Gürsel Ekmekçi, Eğitim İş Başkanı Süleyman Çelebioğlu yaptıkları ortak açıklamada şunlara yer verdiler;

“Bu yasalar; Tevhid-i Tedrisat, Şeriye ve Evkaf Vekaletİ’nin kaldırılması ve Halifeliğin kaldırılması sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Eğitim Birliği sağlanmış, eğitim kurumları tek çatı altında toplanmıştır. Çağdışı kurumlar kaldırılmış, Aklın ve bilimin egemenliği yolu devletin ve toplumsal yapının akıl ve bilim yolu ile düzenlenmesinin yolu açılmıştır.

Cumhuriyet devrimlerinin yıldızlarından olan bu üç yasa ile laikliğin de yolu açılmıştır.

Büyük Atatürk’ün önderliğinde çıkarılan üç yasa, aklın ve bilimin ışığı ile yetiştirilmiş gençliği hedeflemiştir. Bu çizgi ile Köy Enstitüleri açılmış ve bu okullar tam bir aydınlanma ocakları olmuştur.

Anayasanın 174. Maddesi ile koruma altına alınmıştır.

Bugün çiğnenmiş olsalarda, üç büyük devrim yasasının uzak olmayan bir zamanda yeniden uygulanacağını görüyoruz.

Atatürk İle ve devrimlerine ülkemizin bütünlüğünü, laik, bilimsel  ve kamusal eğitimi savunmaya devam edeceğiz.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir