Giresun

CHP MİLLETVEKİLİ BEKTAŞOĞLU, 2016’DA TBMM’DE EN FAAL MİLLETVEKİLİ OLDU

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ BÜLENT BEKTAŞOĞLU TBMM’ DE 1 YILLIK DÖNEMDEKİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ: 78 KONUŞMA YAPTI, 62 SORU ÖNERGESİ, 4 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ, 7 KANUN TEKLİFİ VERDİ  

Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu’nun, 1 Aralık 2015- 30 Aralık 2006 tarihlerini kapsayan 1 yıllık süre içinde, yaptıkları basın açıklamasıyla duyuruldu.

CHP milletvekili bu sürede, TBMM Genel Kurulunda; 5’i Kanun Tasarı ve Teklifleri üzerine CHP Grubu adına yapılan kürsü konuşmaları olmak üzere, 78 defa söz alarak konuştu.

Yapılan açıklamaya göre Milletvekili Bektaşoğlu; 2016 ve 2017 bütçe tasarısı görüşmeleri sırasında TBMM Plan Bütçe Komisyonunda 8 konuşma yaparak bütçeye ilişkin eleştiri ve görüşlerini belirtti.

İLK SIRADA FINDIK VE ÜRETİCİ VAR…

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Bektaşoğlu, 1 yılda TBMM Başkanlığına, ilgili bakanların cevaplandırması istemiyle, büyük bölümü Giresun’un sorunlarını içeren, kapsamlı ve içerikli bilgi ve belgeye dayalı gerekçelerden oluşan 62 soru önergesi vermiştir.

7 kanun teklifi, 4 araştırma komisyonu kurulması önergesi Bektaşoğlu’nun bu dönemdeki faaliyetleri arasında sayılabilir.

Önergelerin bütününün konularına göre yapılan değerlendirilmesinde, ilk sırayı; fındık ve fındık üreticisinin, fındık piyasası ve sektörünün sorunları almıştır. 

Bununla birlikte milletvekili, eğitim, ulaşım, sağlık, çevre, çalışma yaşamı, güvenlik ve terör, hukuk-adalet, sosyal konuları da TBMM’ye taşımıştır.

Bülent Bektaşoğlu, partisinin TBMM gurubu ve milletvekilleri tarafından hazırlanan önerge ve kanun tekliflerine de imzasıyla katkıda bulunmuştur.

Milletvekilinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler, sosyal paylaşım siteleri üzerindeki kendisine ait facebook guruplarından ve www.tbmm.gov.tr adresinde kendisine ait sayfadan izlenebilir”.

“YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE VE GİRESUN İÇİN MÜCADELEYE DEVAM”

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, 2017 yılında da aynı çalışma temposu ve yoğunlukla TBMM’deki çalışmalarına devam edeceğini belirterek, “bu yıl da bütün halkımızdan, kamu kuruluşları, belediyeler, STK’lar, CHP il-ilçe örgütleri, muhtarlar, basın temsilcilerinden katkı, destek ve öneri bekliyorum. Ülkemizin, ilimizin hak ve menfaatlerini gözeten, sorunlarını çözmüş, kalkınmış, gelişmiş, yaşanabilir bir Türkiye ve Giresun için mücadele içinde olacağım. Bununla birlikte yeni yıldaki öncelikli hedefimiz; Başkanlık adı altında dayatılan rejim değişikliğine karşı halkımızla birlikte karşı çıkmaktır.  Barış, hukuk, cumhuriyet, demokrasi ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi için mücadele edeceğiz” dedi

CHP MİLLETVEKİLİ BEKTAŞOĞLU, 2016'DA TBMM'DE EN FAAL MİLLETVEKİLİ OLDU

CHP GİRESUN MİLLETVEKİLİ BÜLENT BEKTAŞOĞLU’NUN TBMM’DEKİ YASAMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

KANUN TEKLİFLERİ

1

10/02/2016

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile; 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi sigortalıların evlenmemiş kız çocuklarının genel sağlık sigortası hükümlerine tabi olmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılması öngörülmektedir.

2

10/02/2016

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklif ile, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve mülga Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi emeklilerin evlenmemiş kız çocuklarının genel sağlık sigortası prim ödeme yükümlülüğünün kaldırılması, ayrıca bu kişilerin hâlihazırda birikmiş prim borçları ile bu borçlara ilişkin gecikme cezaları ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi amaçlanmaktadır.

3

22/04/2016

Giresun İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Giresun iline, milli mücadele yıllarındaki 42. 47. gönüllü alayların kahramanlıklarından dolayı, İstiklal Madalyası verilmesi amaçlanmaktadır.

4

17/08/2016

Şebinkarahisar Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

Şebinkarahisar’a il hakkının iadesi ve bu adla  yeni bir il kurulması…

5

20/10/2016

 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile gazilere araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası tanınması öngörülmektedir.

6

16/11/2016

Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Üniversitelerden farklı nedenlerle öğrenimine ara veren veya ilişiği kesilen ve diğer af kanunlarından yararlanamayan öğrencilerin üniversitelerine tekrar kayıt yaptırabilmeleri için kanuni düzenleme yapılması isteği

7

12/12/2016

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklif ile; iki yıllık üniversite bitirenlere on iki ay yedek astsubaylık yapma imkanı verilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGESİ

13/01/2016

Elektrik dağıtım hizmetlerinin aksamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

20/05/2016

Terör örgütünün Karadeniz kırsalındaki varlığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

01/11/2016

Karadeniz Bölgesi'ndeki termik santrallerin doğaya ve insan yaşamına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi.

22/12/2016

PISA’nın açıkladığı rakamların değerlendirildiği önergeyle, eğitimdeki başarısızlığın neden ve sonuçlarının kapsamlı biçimde sendikalar, üniversiteler ve uzmanlar tarafından araştırılması için TBMM’de komisyon kurulması  amaçlanıyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ BAKANLARIN YAZILI OLARAK YANITLAMASI İSTEMİYLE TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULAN SORU ÖNERGELERİ

1

09/12/2015

Giresun'da bulunan balıkçı barınağı, barınma yeri ve çekek yerlerinin modernizasyonu ile ilgili çalışma yapılmasına ilişkin…

Soru: Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı İzmir Mv. BİNALİ YILDIRIM

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

2

10/12/2015 

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi ve Kasko Sigortası Poliçelerinin tek bir sigorta poliçesine dönüştürülmesi için kanuni düzenleme isteği

Soru: Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

3

23/12/2015

Giresun'da meydana gelen elektrik kesintileri ve AKSA’nın hizmetleri aksatmasına ilişkin…

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı İstanbul Mv. BERAT ALBAYRAK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

4

23/12/2015

 Giresun'da elektrik dağıtım hizmetinde AKSA’dan kaynaklanan sorunlar ve bakanlığın enerji nakil ve iletim hatlarının yenilenmesi için yatırım yapmaması konusunda

 Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı İstanbul Mv. BERAT ALBAYRAK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

5

23/12/2015 

15 yıldır bitirilemeyen 28 köyün kullandığı  Giresun-Batlama gurup  yoluna ilişkin

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı İzmir Mv. BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

6

31/12/2015

Ordu'da uygulanan ve sürücülerin tepkilerine yol açan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Projesi'ne ve kesilen trafik cezalarına ilişkin

İçişleri Bakanı Bursa Mv. EFKAN ALA

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

7

31/12/2015

Giresun Güney Çevre Yolu Projesi'ne ilişkin

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı İzmir Mv. BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

8

31/12/2015

 Tehlikeli madde taşımacılığında ADR uygulamasına ilişkin

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı İzmir Mv. BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

9

31/12/2015

Karadeniz Duble Yolu Ordu merkez geçişinin belli saatlerde tır ve kamyonlara kapatılmasına ilişkin

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı İzmir Mv. BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

10

31/12/2015

Esnafa verilmesi öngörülen faizsiz kredi desteğine ilişkin

Başbakan Yardımcısı Gaziantep Mv. MEHMET ŞİMŞEK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

11

07/01/2016

 Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarına ilişkin (Sözlü Soru Önergesi)

İçişleri Bakanı Bursa Mv. EFKAN ALA

12

07/01/2016 

Giresun'da elektrik dağıtım hizmetinde yaşanan aksaklıklara ilişkin

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı İstanbul Mv. BERAT ALBAYRAK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

13

12/01/2016

Emekli maaş hesaplarına sahiplerine bilgi vermeden kredili mevduat hesabı tanımlayan bankalar hakkında yapılan işlemlere ilişkin

Başbakan Yardımcısı Gaziantep Mv. MEHMET ŞİMŞEK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

14

12/01/2016

Emeklilerin banka promosyonu almaları için yapılan çalışmalara ilişkin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Trabzon Mv. SÜLEYMAN SOYLU

CEVAPLANDI

15

14/01/2016

Karadeniz'de yakacak kalitesizliğinden kaynaklı hava kirliliğine karşı önlem alınması ve araştırma yapılması isteği

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Adana Mv. FATMA GÜLDEMET SARI

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

16

14/01/2016

Fındık fiyatlarındaki düşüşün önlenmesi için FKB’nin alım yapması ve bazı firmaların piyasaya maniplasyonları…

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Mv. FARUK ÇELİK

CEVAPLANDI

 

 

17

14/01/2016 Giresun'da meydana gelen heyelanların ortaya çıkardığı sorunlar ve mağduriyetlerin giderilmemesi 

İçişleri Bakanı Bursa Mv. EFKAN ALA

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

18

15/01/2016

Giresun şehiriçi geçişi toplama yolun Giresun Belediyesi’ne devrine ilişkin

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı İzmir Mv. BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

19

22/01/2016

 Fındık fiyatlarının düşüklüğüne ve TMO'nun fındık alımlarına ilişkin

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Mv. FARUK ÇELİK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

20

27/01/2016

Giresun'da doğalgaz iletim- dağıtım hattının tamamlanmasına ilişkin

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı İstanbul Mv. BERAT ALBAYRAK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

21

10/02/2016 Göç nedeniyle Giresun ilindeki nüfusun azalmasına ilişkin

Kalkınma Bakanı Bingöl Mv. CEVDET YILMAZ

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

22

10/02/2016 Karadeniz Bölgesi Kültür ve Turizm Çalıştayına ilişkin

Kültür ve Turizm Bakanı Bingöl Mv. MAHİR ÜNAL

 Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

23

10/02/2016

Giresun'un Yavuzkemal Beldesi'nde altın arama faaliyeti yürüten bir şirketin faaliyetlerine ve çevreye zarar verdiği iddiasına ilişkin

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Adana Mv. FATMA GÜLDEMET SARI

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

24

10/02/2016

Bir şirketin Karadeniz Bölgesinde altın madeni aramasına ilişkin

Başbakan Konya Mv. AHMET DAVUTOĞLU

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

 

25

11/02/2016

 Bir şirkete altın madeni arama izni verilmesine ilişkin

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı İstanbul Mv. BERAT ALBAYRAK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

 

26

16/02/2016

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların kız çocuklarının durumuna ilişkin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Trabzon Mv. SÜLEYMAN SOYLU

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

27

17/02/2016

Bakanlığın yargı kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin

Milli Eğitim Bakanı Eskişehir Mv. NABİ AVCI

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

28

24/02/2016

Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerine hizmet veren Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı'nın bölge için yetersizliğine ilişkin

Adalet Bakanı Yozgat Mv. BEKİR BOZDAĞ

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

29

24/02/2016

 Giresun ve ilçelerinde doğalgaz iletim altyapısının gecikmesine ilişkin

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı İstanbul Mv. BERAT ALBAYRAK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

30

03/03/2016

 Aday öğretmenlik ve danışman öğretmenlik uygulamasına ilişkin

Milli Eğitim Bakanı Eskişehir Mv. NABİ AVCI

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

31

11/03/2016

Fındık üretimine ve verimden düşmüş fındık bahçelerinin yenilenmesine yönelik çalışmalara ilişkin

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Mv. FARUK ÇELİK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

32

24/03/2016

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın faaliyetlerine ilişkin

Kalkınma Bakanı Bingöl Mv. CEVDET YILMAZ

CEVAPLANDI

33

24/03/2016

Kuzalan Şelalelerinin korunmasına yönelik projelere ilişkin

Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Mv. VEYSEL  EROĞLU

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

 

 

34

31/03/2016

Giresun Liman sahası içerisinde yapılan inşaata ilişkin

Başbakan Konya Mv. AHMET DAVUTOĞLU

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

35

01/04/2016 

Çaykur'un 42 No'lu Tirebolu Çayı'nın kalitesinin bozulduğu iddiasına ilişkin

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Mv. FARUK ÇELİK

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

36

07/04/2016

 Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği'ne ilişkin

Milli Eğitim Bakanı Eskişehir Mv. NABİ AVCI

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

37

19/04/2016 Esnafa verilmesi öngörülen faizsiz kredi desteğine ilişkin

Başbakan Konya Mv. AHMET DAVUTOĞLU

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

38

03/05/2016 

Eğribel Tüneli ve bağlantı yollarının yapımına ilişkin

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı İzmir Mv.BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

39

03/05/2016

Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatına ilişkin

Sağlık Bakanı Bursa Mv.MEHMET MÜEZZİNOĞLU

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

40

02/06/2016

Fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin

Başbakan İzmir Mv.BİNALİ YILDIRIM

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

41

06/06/2016

 Tarım danışmanları ile ilgili bir düzenlemeye ilişkin

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Mv.FARUK ÇELİK

 SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

42

22/06/2016

 Maarif müfettişleri ile ilgili bir düzenlemeye ilişkin

Milli Eğitim Bakanı Sivas Mv.İSMET YILMAZ

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

 

43

06/09/2016

Trabzon'daki Hasan Ali Yücel İlkokulunun isminin değiştirilmesine ilişkin

Milli Eğitim Bakanı Sivas Mv.İSMET YILMAZ

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

44

29/09/2016

Trabzon ve Giresun'da meydana gelen sel felaketleri nedeniyle oluşan zararların tazminine yönelik çalışmalara ilişkin

Başbakan İzmir Mv.BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

45

29/09/2016

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel ve su baskınlarına ve Karadeniz Sahil Yolu Projesi'ne ilişkin

Başbakan İzmir Mv.BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

46

14/10/2016

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı uygulamalarına ilişkin

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bursa Mv. MEHMET MÜEZZİNOĞLU

SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA CEVAPLANDIRILDI

47

19/10/2016

İtalya'da Türk fındığının aflotoksin içerdiği ve en tehlikeli ithal gıdalar arasında yer aldığı yönünde yapılan açıklamaya ilişkin

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Şanlıurfa Mv.FARUK ÇELİK

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

48

11/10/2016

Giresun'da bazı okullarda öğrencilerin akıllı kitap ve akıllı defter adı altında bazı yardımcı ders kitaplarını almaya zorlandığı iddialarına ilişkin

Milli Eğitim Bakanı Sivas Mv.İSMET YILMAZ

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

49

11/10/2016

THY'nin Ordu Giresun Havalimanına yönelik uçuş planlamasına ilişkin

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Kars Mv.AHMET ARSLAN

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

50

11/10/2016

Giresun İl Özel İdaresi'ne ait bir iş merkezini satın alan firmanın FETÖ bağlantısı ve AKP’nin aynı binadaki faaliyetine ilişkin

Başbakan İzmir Mv.BİNALİ YILDIRIM

Süresi İçinde Cevaplandırılmadığından Gelen Kağıtlarda Yayımlandı

 

51

16/11/2016

Erzincan-Torul Demiryolu güzergahının Tirebobolu üzerinden  Trabzon’a bağlanması

Başbakan İzmir Mv.BİNALİ YILDIRIM

İşlemde

 

52

16/11/2016

 Giresun'a spor salonu yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin

Gençlik Ve Spor Bakanı Samsun Mv.AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

İşlemde

53

16/11/2016 

Dersane öğretmenlerinin atamalarına ilişkin

Milli Eğitim Bakanı Sivas Mv.İSMET YILMAZ

İşlemde

54

29/11/2016

Emeklilerin maaş promosyonlarının ödenmesine ve promosyon miktarının belirlenme sürecine ilişkin

Başbakan İzmir Mv.BİNALİ YILDIRIM

İşlemde

55

29/11/2016

15 Temmuz Darbe Girişimi sebebiyle şehit ve gazi statüsü verilen vatandaşlarla ilgili bazı bilgilere ve terörle mücadele sırasında şehit veya gazi olanlara ve yakınlarına tanınan haklara ilişkin

Başbakan İzmir Mv.BİNALİ YILDIRIM

İşlemde

56

17122016

Sınır kapılarından Türkiye’ye girişine Bakanlar Kurulu tarafından izin verilen Fındık, Çay, şeker, Antep fıstığı gibi ürünler hakkında  ‘sınır ticareti kapsamında ithalat yasağı olan ürünler’ kapsamına alınması kararına ilişkin.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya Mv.  BÜLENT TÜFENKÇİ

İşlemde

57

21/12/2016

14 Temmuz 2016 tarihinde ÖSYM sitesinden açıklanan KPSS puanlarına göre Kamu Hastaneleri Kurumu kadrolarına yerleştirilmeyi hak kazanmış olanların, bugüne kadar gerekçesiz biçimde görevlerine başlatılmamalarına ilişkin.

Sağlık Bakanı Erzurum Mv.RECEP AKDAĞ

İşlemde

 

 

 

 

58

21/12/2016

Resmi kayıtlardaki bilgilerde ve istatistiklerde Türkiye’de, nüfusa göre engelli oranının en yüksek olduğu il olarak görünen Giresun da engelli yurttaşlarımızın yaşadıkları sorunlara ilişkin.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İstanbul Mv. FATMA BETÜL SAYAN KAYA

İşlemde

59

22.12.2016

KOSGEB üzerinden KOBİ’lere verilen kredilerin koşullarının değiştirilmesi ve ekonomik güçlük içindeki işyeri sahiplerinin de kullanımını sağlamak için düzenleme yapılması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce M.v Dr. Faruk Özlü

 

61

25.12.2016

Alucra Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’nda 13 çocuğun maruz kaldığı cinsel taciz olayını soruşturulmasına ve çocukların ailelerinin rehabilitasyonuna ilişkin

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İstanbul Mv. FATMA BETÜL SAYAN KAYA

62

26.12.2016

Antalya’da bakanlık tarafından yapılan ‘yönetim bilimleri çalıştayına’  gazeteci Abdurrahman DİLİPAK, Ahmet TAŞGETİREN ve Yusuf KAPLAN’ın eğitim vermesi ve bu çalıştayın giderlerine ilişkim

Milli Eğitim Bakanı Sivas Mv.İSMET YILMAZ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir