logo

reklam

BÜLENT BEKTAŞOĞLU: SARAY ANAYASASINA DİRENECEĞİZ…

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, yarın görüşmeleri başlayacak olan Anayasa değişiklik tasarısı önergesi öncesinde yaptığı açıklamada, “tasarıya, vatanseverlik duygu ve düşüncemizin bize yüklediği sorumlulukla, halkımızın bize verdiği görev yetkisiyle karşı çıkacağız.  “Çünkü bu tasarının her maddesi halkın iradesiyle oluşmuş meclisi etkisiz, yetkisiz ve sorumsuz hale getirmekte, görev yapmaktan men etmektedir” dedi.“BU BİR SARAY ANAYASASIDIR. LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYET REJİMİ DEĞİŞTİRİLİYOR”

Açıklamasında, tasarıya sonuna kadar direneceklerini ifade eden Bektaşoğlu, “bu bir Saray Anayasasıdır. Tek adamlığa dayalı diktatörlük sistemi getiriliyor” ifadesini kullandı.

CHP milletvekili Bektaşoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:” Bu Anayasayla, laik demokratik cumhuriyet rejimi kökten değiştirilerek, tek adam yönetimine dayalı bir diktatörlük sistemi kurulmak istenmektedir. Atatürk’ün saraydan alıp Türk halkına verdiği egemenlik hakkının ve diğer bütün hakların kullanımı şimdi geri alınarak bir kişiye verilecektir.

O kişi de bütün TBMM’yi, bakanlar kurulunu, yargıyı, bütün kurum ve kuruluşların yönetim yapılarını istediği kişilerden oluşturacak, görevden alabilecek, ayrıca yerel, bölgesel yönetimler kurabilecektir. 
Bu Anayasa değişikliği ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu, barış, huzur ve güven sağlanamayacaktır. Tam tersine ülkemizdeki kaos, gerginlik ve kutuplaşma daha da artacaktır.

Buna sessiz kalmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz”

HALKA ÇAĞRI: “CUMHURİYETİ KURAN,KORUYAN,SAHİP ÇIKAN ATALARA SAHİP GİRESUNLULAR CUMHURİYETİ SAVUNMAKLA KARŞI KARŞIYA”

Bülent Bektaşoğlu, açıklamasının sonunda şu çağrıyı yaptı: “Bu süreçte halkımıza, siyasi partilere, STK’lara ve basın kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Bu Anayasa değişikliği ile kurulmak istenen tek adamlık rejimine karşı olduklarını, demokrasi ve cumhuriyeti koruyacaklarını duyurmalıdırlar. Her kişi ve kuruluştan kendi yöresinin milletvekillerine etkileyici, yönlendirici, uyarıcı üzerlerinde baskı kuran çağrılar yapmalarını bekliyoruz.

Kurtuluş savaşıyla Cumhuriyeti kuran, koruyan, sahip çıkan atalara sahip Giresunlular, şimdi Cumhuriyeti savunmakla karşı karşıyadır”.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+6 = ?